środa, 17 grudnia 2014

sesje rady miejskiej i rady powiatu

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Choszcznie, która odbędzie się 17 grudnia 2014 r.
---

III SESJA RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 GRUDNIA 2014 R. O GODZ. 10.00 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE, PRZY UL. BOL. CHROBREGO 31 A (KAWIARENKA)

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.
2. STWIERDZENIE QUORUM.
3 .PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNICH SESJI.
  - PROTOKÓŁ NR I/2014 Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 R.
  - PROTOKÓŁ NR II/2014 Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 R.
5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.
6. RAPORT Z WYKONANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019”.
7 . PODJĘCIE UCHWAŁ:
7.1  PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM
7.1.1 ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I FINANSÓW;
7.1.2 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2015 R.;
7.1.3 ODCZYTANIE OPINII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU  BUDŻETOWEGO WYKAZANEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA 2015 R.;
7.1.4 DYSKUSJA NAD PROJEKTEM BUDŻETU;
7.1.5 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA ROK 2015 - DRUK NR 11

7.2  PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2024
7.2.1  ODCZYTANIE OPINII KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I  FINANSÓW;

czwartek, 11 grudnia 2014

Wywiad ze Starostą Choszczeńskim

Panie Starosto! Przez ostatnie osiem lat był Pan zastępcą burmistrza Choszczna. Z pewnością przez ten długi okres zdobył pan doświadczenie w pracy w samorządzie. Jak się Pan czuje w roli Starosty Choszczeńskiego ?

Po prostu dobrze. Nie czuję się zaskoczony bądź zagubiony w nowej roli. Pełniąc funkcję z-cy burmistrza bardzo dobrze poznałem pracę w samorządzie, którą lubię i sprawia mi ona dużo satysfakcji. Czuję „ciężar odpowiedzialności” i jestem świadomy zadań, którym muszę podołać. Motywuje mnie to. Cieszą mnie możliwości, jakie daje funkcja starosty, i będę solidnie pracował na rzecz mieszkańców.

Jakie ma Pan plany na najbliższy okres?
Najpierw oczywiście musimy uchwalić budżet, będzie to ciężka praca. Mam nadzieję, że uda się go uchwalić już w tym miesiącu. Zatem najpierw budżet, a później - zobaczymy.

poniedziałek, 1 grudnia 2014

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Choszcznie 1 grudnia 14:00

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Choszcznie 1 grudnia 14:00
"CHOSZCZNO. Dzisiaj popołudniu odbyła się pierwsza sesja wybranej w dniu 16 listopada Rady Miejskiejw Choszcznie. Jej przewodniczącym został BOGUSŁAW SZYMAŃSKI, a wiceprzewodniczącymi ANETTA BIKOWSKA i KAZIMIERZ CZAPIEWSKI. Wybrano też składy wszystkich komisji.
Sesję otworzył radny-senior STEFAN SZEMLIJ, a MARIUSZ OKOŃSKI, przewodniczący gminnej komisji wyborczej wręczył radnym oraz ROBERTOWI ADAMCZYKOWI zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego oraz burmistrza. Po złożeniu przez nich ślubowania, radni przystąpili do wyboru przewodniczącego rady i tu jedynym kandydatem był BOGUSŁAW SZYMAŃSKI. W tajnym głosowaniu otrzymał poparcie 19 radnych i to on będzie przewodniczył radzie w tej kadencji. Wspierać go będą wiceprzewodniczący ANETTA BIKOWSKA i KAZIMIERZ CZAPIEWSKI. W międzyczasie zebrani usłyszeli, że w tej kadencji działać będą dwa kluby radnych. Pierwszy, czyli Centrum Samorządowe – Odrodzenie liczyć będzie 16 osób i przewodniczyć mu będzie A. Bikowska, a drugi przyjął nazwę Nasza Gmina, składał się będzie z pięciu radnych i szefował mu będzie PAWEŁ NAHORSKI.

W dniu 1 grudnia br. o godz. 10oo w kawiarence Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Bolesława Chrobrego w Choszcznie,odbędzie sie I sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Choszcznie.

W dniu 1 grudnia br. o godz. 10oo w kawiarence Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Bolesława Chrobrego  w Choszcznie,odbędzie sie I sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Choszcznie. Dzisiaj 1 grudnia br. odbyły się dwie pierwsze sesje V kadencji Rady Powiatu w Choszcznie. Skład Rady w kadencji 2014-2018: ........  I sesję prowadziła  radna seniorka Jolanta Owczarska. Na początku radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze do rady, wręczone przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej sędziego Piotra Ciecierskiego. Nowym Przewodniczącym Rady został Stanisław Dycha, który tę funkcję pełnił już trzykrotnie,  w latach 1998-2002, 2002-2006 i 2006-2010. Nowo wybrany Przewodniczący zamykając obrady I sesji podziękował wszystkim radnym za wybór i zaufanie, i jednocześnie zwołał II sesję Rady Powiatu. Podczas II sesji wybrano w-ce przewodniczących rady, Starostę choszczeńskiego, wicestarostę , członków zarządu powiatu, przewodniczącego komisji rewizyjnej a także powołano stałe komisje Rady Powiatu  Choszcznie. Na wiceprzewodniczących rady wybrano radnego Zbigniewa Stróżyńskiego oraz radnego Jana KuźmińskiegoStarostą choszczeńskim wybrany został dotychczasowy w-ce burmistrz Choszczna Adam Andriaszkiewicz. Pełniąca od maja br. funkcję wicestarosty choszczeńskiego Wioletta Kaszak została wybrana ponownie. Do nowego zarządu wybrani zostali radni: Bogusław Gibert, Aneta Kołuda oraz Bogdan Kwiatkowski. Wybrano również przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, którą została radna Irena Sieńko

sobota, 22 listopada 2014

Wśród radnych sejmiku zachodniopomorskiego sporo nowych twarzy, m.in. wicewojewoda Ryszard Mićko (PSL), ...

W piątek w godzinach popołudniowych w końcu zostały ogłoszone oficjalne wyniki wyborów do sejmiku zachodniopomorskiego. Wygrała PO, która zdobyła 12 na 30 mandatów. Dla przewagi stworzy koalicję z PSL, ten ma 7 mandatów.

W okręgu nr 3: PO - 33.424, PSL - 22.907, PiS - 16.931, SLD - 12.328.
--
Wśród radnych sejmiku zachodniopomorskiego sporo nowych twarzy, m.in. wicewojewoda Ryszard Mićko (PSL), ...
--
Ryszard Mićko z Pełczyc, który startował do sejmiku wojewódzkiego z list PSL, zdobył mandat radnego. W latach 1998–2011 zajmował stanowisko wiceburmistrza Pełczyc.


poniedziałek, 17 listopada 2014

Radio Choszczno to lokalna stacja radiowa nadająca w Internecie.

"Radio Choszczno to lokalna stacja radiowa nadająca w Internecie. Promujemy kulturę, wydarzenia lokalne, ciekawe inicjatywy i ciekawych ludzi. Jesteśmy Waszym głosem w ważnych sprawach. Jesteśmy dla Was.

Dysponujemy profesjonalnym studiem nagraniowym, w którym jednocześnie możemy przyjąć do kilku gości podczas sesji nagraniowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia lub potrzebują promocji

Pogłoski przecieki i spekulacje internautów na temat wyników wyborów do RADY MIEJSKIEJ i POWIATU w Choszcznie

Do nowej Rady Powiatu w Choszcznie weszli:

sobota, 8 listopada 2014

Radny bez mandatu? - http://www.powiatchoszczno.pl

"Podczas obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Choszcznie radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Lesława Śliżewskiego.
Radni zgodzili się ze stanowiskiem Wojewody

wyborcze piekło - wyborca

Wpływowy samorządowiec umiera na ciężką chorobę. Jego dusza trafia do Nieba i wita go Święty Piotr.
Witaj w Niebie. Zanim tu zamieszkasz, musimy rozwiązać tylko jeden problem. Mamy to pewne zasady i nie jestem pewien, co z tobą zrobić.
Jak to co - wpuśćcie mnie - mówi poseł.
Cóż, chciałbym, ale mamy polecenia z samej góry. Zrobimy tak - spędzisz jeden dzień w Piekle i jeden dzień w Niebie. Potem możesz sobie wybrać, gdzie chcesz spędzić wieczność.
Serio, ja już wiem - chcę trafić do Nieba - mówi radny.
Wybacz, ale mamy swoje zasady.

sobota, 18 października 2014

wybory samorządowe 2014 choszczeński › Choszczno - pkw.gov.pl

Strona głównaObwody głosowaniazachodniopomorskiechoszczeński › Choszczno

Burmistrz Miasta i Gminy Choszczno - Kandydaci

Nazwisko i imiona; Dane kandydata; Skrót nazwy komitety wyborczego; Uwagi

  1. ADAMCZYK Robert; zam. Choszczno, wiek: 43 ; KWW Centrum Samorządowe - Odrodzenie;
  2. BIL Konrad Mieczysław; zam. Pełczyce, wiek: 48 ; KWW Przyjazna Gmina;
  3. STECYK Sławomir Paweł; zam. Baczyn, wiek: 45 ; KW Prawo i Sprawiedliwość;

środa, 17 września 2014

żałosny koniec - pasterz

Cztery konie i krowa

Pewnego dnia, gdy był on dość krótki,
Cztery konie poszły do krowy rozwódki.
Nie pukając, weszły i w drzwiach powiedziały:
- Poprosimy dla nas cztery kawy.
Gospodyni się oburzyła i wielką miotłą ich pogoniła.
Wieczorem, gdy wyszła na dojenie
Konie włamały się potajemnie.

wtorek, 26 sierpnia 2014

XXXII sesja Rady Powiatu Choszczno

Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej

Mariola Kołodko jest nadal przewodniczącą Rady Miejskiej w Choszcznie. Nie powiodła się próba odwołania podjęta PO-PSL. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. http://bip.choszczno.pl/pobierz/11566

czwartek, 17 lipca 2014

w powiecie niepotrzebni kelnerzy - konsument

Zanim przejde do oceny sytuacji jaka wytworzyla sie na ostatniej sesji rady powiatu ,to przedstawie krotka historie nie z naszego powiatu a mianowicie; Pewnego razu jakis radny siedzial sobie na brzegu miejskiej fontany.Wtem zamyslony wpadl do srodka. Widzac to przechodnie pobiegli natychmiast w jego strone z wyciagnietymi rekoma wolajac -niech pan da reke Ale radny nikomu jej nie npodal ,jakby ich nie slyszal. W pewnym momencie jakis czlowiek przedostal przez uliczny tlum i powiedzial; Przyjaciele nasz radny od samego dziecinstwa slyszal jedynie slowo ;brac: slowo dac jest mu zupelnie nieznane. Potem czlowiek ow wyciagnal do niego dlon i rzekl Dzien dobry ,Wasza Ekscelencjo radny ;niech pan bierze moja reke Radny zaraz uczepil sie jej i wydostal sie z fontany.

sobota, 28 czerwca 2014

lemioniada powiatowa jurysta

Szanowny Panie Starosto ,czy mamy przypadek specjalny rodziny Brzustowiczów,ze art 26 ustawy o pracownikach samorządowych nie obowiązuje ?. Przekazanie spraw z zakresu oświaty


piątek, 6 czerwca 2014

niemoc powiatowa - mocarz

Nie szukajcie Boga – rzekł Mistrz. – Po prostu patrzcie, a
wszystko się wam objawi.
- Ale jak mamy patrzeć?
- Za każdym razem, kiedy patrzycie na cokolwiek, starajcie się
widzieć tylko to, co jest, i nic innego.
Uczniowie byli wyraźnie zdezorientowani, więc Mistrz wyłożył to
prościej:
- Na przykład, kiedy spoglądacie na księżyc, starajcie się widzieć
jedynie księżyc i nic ponadto.
- A cóż innego oprócz księżyca można widzieć, kiedy się na niego
patrzy?
- Człowiek głodny mógłby zobaczyć krąg sera.
Zakochany – twarz ukochanej osob
Przechodząc do nowo wybranej władzy powiatowej patrzecie na nią zwyczajnie jako nieudcznicy ,którzy nie potrafią pospsrzątać swój ogródek powiatowy. Pani skarbnik powiatu znów bryluje,nikt nie ma zamiaru i odwagi podjąc decyzję o jej odwołaniu a PSL naczele z liderem klubowym Panem Dychą murem stoją za Elusi.
Problemem nie jest to ,ze kancelarja odzyskała kasę z podatku VAT za kasę a Elusi otrzymała znów nagrodę.Ostatnie wydarzenia wskazują w powiecie .że mamy doczynienia z radnymi którzy posiedli amnezję w sprawie ekwiwalentu starosty Puczyńskiego i jego wysokiej odprawy. Na tym przykładzie należy przytoczyć hasło" krzyczy złodziej lap złodzieja".Za publikacją trybuny Leszek Miler będąc w Choszcznie oświadczył ,ze czas zmiany władzy samorządowej ,pewnie myślał o TADEUSZU Puczyńskim a co nato Pan Nykiel szef powiatowego SLD. Przyjęcie władzy przez choszczeńskie PO nie zmieniło sytuacji w powiecie.Pani Basia brała garściami i brać będzie.Pani Wioletta Kaszak to tylko ma parcie na władzę. Przechodząc do pana starosty ,to świadomie łamie prawo ,obejmując władzę zdawał sobie sprawę ,zę brat nie mozę pełnić funkcję starosty.W naszym powiecie mamy do czynienia ze swoistą polityką rodzinną.Przechodząc do podsumowania wladzy powiatowej to wyborcy patrzcie w sposób normalnyo ceniając adekwatnie do czynów do was należy głos

poniedziałek, 5 maja 2014

Starosta w Warszawie, skarbnik nad morzem


"Lesław Śliżewski podczas wyjazdów do Warszawy oszczędny był tylko raz. W latach 2012-2013 był w stolicy trzykrotnie. Raz podróż służbowa kosztowała podatników 320 złotych (z czego 297 zł to koszt dojazdu, pozostała część kwoty to dieta). Dwa inne wyjazdy opiewały już na znacznie większe sumy. Raz był to koszt 676 złotych, z czego 290 złotych ówczesny starosta zapłacił za nocleg. Kolejny wyjazd kosztował już 977,24 zł. Podczas tego wyjazdy starosta zapłacił 580 złotych za nocleg.
Ciekawie przedstawiają się też dojazdy na szkolenia skarbnika powiatu, Elżbiety Rybki-Markiewicz. W ostatnich dwóch latach była służbowo aż siedem razy w nadmorskich miejscowościach,"

sobota, 29 marca 2014

kanikuły opalonego STAROSTY - szuler

Za górami za rzekami ...
Pośród starych drzew,
Ze swej nory się wyczołgał
Uśmiechnięty Lisi Plew.


Wydarł papę chytry lis,
Nie pomoże puder róż ...
O debaty błaga: Pliiiis !
Ja tu królem a ty tchórz !

Któż to taki Królik Plew,
Co się czepia ptaka ?
Robię sobie wielki zieeew ...
A odpowiedź będzie taka:

Nich się ruda fizjonomia
O debaty nie wydziera,
Rozpatrzę jak wrócę z Radomia,
A na razie się tam nie wybieram !

Morał:
W trosce o przyszłość kaczego stada,
Proszę poważnie to rozważyć:
Z szulerami do stołu się nie siada,
Postronni różnicy mogą nie zauważyć !
Na sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca skutecznie przyjęto wniosek o odwołanie Starosty naszego powiatu OPALONEGO Starosty.
Komplikacje wystąpiły nąstępnego dnia bowiem nasz opalony goru moralności nie przyjął karty urlopowej ,rozpoczynając okupację gabinetu staosty,a Pani Sekretarz LUSI ma zadanie przekazania pełniącemu obowiązki starosty stanowiska opalonego w kwestii jego jego wykonywania pracy i okupacji gabinetu starosty.Postawa taka budzi odrazę,Odmowa przyjęcia katy urlopowej podyktowana jest wieloma powodami,jednym z nich jest dalsza chęć skubania powiatu z forsy,marzy się forsa za ekwiwalent urlopu ,

sobota, 15 marca 2014

Podsumowanie pracy samorządowców. Wyraź swoje zdanie w głosowaniu. - Artur


Na stronach Głosu Szczecińskiego można glosować na włodarzy Naszego samorządu. Zapraszam do głosowania.
Oto tekst zamieszczony na stronie GS.
"Mała Ojczyzna. Choszczno i powiat choszczeński. Oceń władzę [wyniki na żywo]
Dobiega końca kadencja samorządów. Pod lupę bierzemy działania samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale też starostów i radnych. Porównamy, co obiecywali 4 lata temu i w czym dotrzymali słowa, a w których przypadkach skończyło się tylko na deklaracjach.

Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie o włodarzach naszych miast i gmin przez udział w głosowaniu SMS-owym. W tym głosowaniu będzie też można wyrazić opinię o radnych. A jak to można zrobić? Wystarczy wysłać SMS – w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie można głosować "na tak", lub "na nie", wysyłając SMS pod numer 72466 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT). Lista nazwisk wraz z przypisanymi im treściami SMS-ów, dostępna jest w naszym serwisie www.gs24.pl/malaojczyzna

niedziela, 2 marca 2014

Powiatowy kazus z Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie - Adam

Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie, pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. zwróciło się do Rady Powiatu w Choszcznie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Konradem Bilem, zatrudnionym w Spółce od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.
Uchwałą z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z jej radnym – K.B. W uzasadnieniu uchwały Rada powołała się na wyjaśnienia K.B., który zaprzeczył zarzutom postawionym przez pracodawcę Spółkę.
Pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. MPGK wezwał Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B. Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rada ma obowiązek odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Uchwałą z dnia 1 lipca 2013 r. Nr XXIV/206/2013 Rada Powiatu uznała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 kwietnia 2013 r. za bezzasadne.
MPGK wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r. Sąd Administracyjny w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 679/13 wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B.,
Rada Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 r. podejmuje uchwałę Nr XXVII/245/2013 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Udziela jednocześnie pełnomocnictwo radcy prawnemu Pani E.N. do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w uchwale i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W dniu 21 stycznia 2014 r. MPGK Sp. z o.o. wzywa Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niewykonaniu przez Radę Powiatu czynności nakazanych prawem, poprzez brak podjęcia uchwały w sprawie wniosku złożonego przez MPGK w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Konrdem Bilem.
Uchwałą Nr 817/2014 Zarząd Powiatu w Choszcznie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Choszcznie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – złożonego przez MPGK Sp. z o.o. W projekcie uchwały Rada Powiatu stwierdza, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione, ponieważ Radny Bil w dniu 29 października 2013 r. złożył pracodawcy oświadczenie na piśmie o rozwiązaniu umowy o pracę. W ocenie Rady podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt rozwiązania już stosunku pracy z radnym na dzień 27 lutego 2014 r.

czwartek, 20 lutego 2014

Skutki nadużycia ”pozytywnej szajby”. - Olgierd

Kilka dni temu w „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł sędziego Sądu Okręgowego w byłym Sądzie Rejonowym w Choszcznie. Sędzia Zbigniew Łasowski ubolewał, nad tym, iż sędziowie nie mogą skupić się na orzekaniu.
Autor tekstu, koncentruje się na chaosie panującym w polskim wymiarze sprawiedliwości związanym z reformą sądownictwa. Z punktu widzenia obywatela, uważam, że sędziowie powinni skupić się na orzekaniu, do czego są zgodnie konstytucją powołani, a nie angażować się w sprawy polityczne.
W woli wyjaśnienia, Sąd Najwyższy w pełnym składzie podjął w dniu 28 stycznia 2014 r. uchwałę udzielającą odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z dokonanymi przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziów sądów zniesionych przez Jarosława Gowina.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, wiceminister sprawiedliwości nie ma prawa, w zastępstwie ministra, podpisywać decyzji o przenoszeniu sędziów sądów rejonowych, ale wydane wyroki zostają w mocy.

środa, 19 lutego 2014

niech zyje bal - wodzirej

Mały ptaszek leciał na południe uciekając przed zimą. Niestety było już tak zimno, że ptaszek przemarzł i spadł na pole. Polem przechodziła krowa i nasrała na ptaszka. Ponieważ gowno było ciepłe funkcje życiowe ptaszka zaczęły wracać do normy. Leżał więc sobie szczęśliwy i ogrzany w gównie i wkrótce zaczął śpiewać. Obok przechodził kot, który usłyszał śpiew ptaszka, wyciągnął go z gówna i pożarł.
Wnioski: 1. Nie każdy kto na Ciebie nasra jest Twoim wrogiem! 2. Nie każdy kto Cię wyciągnie z gówna jest Twoim przyjacielem! 3. Jak siedzisz w gównie to sie nie odzywaj!
Lekcja ta poświęcona jest balowi jaki odbył sie ostatnio w Zamęcinie zorganizowany przez działaczy ludowych powiatu choszczeńskiego. Głownym wodzirejem był Romcio z przybraną maską ludową.Jakie było zaskoczenie tancerzy ludowych w tym tańcora Kużmińskego który wybił się z rytmu do końca balu.Tancerz może z niego przedni jeno wodzirej dawno z niego zrezygnował ,okeślając na sesji Rady Powiatu iż szkoda czasu dla tego tancerza z Drawna z uwagi na defet intelektu.Kapelmistrz Dycha także otrzymał lekcje do wodzireja Romka ,że mu nie po drodze z tym ludowym ,czyżby muzyka balowa poprzewracała we łbie ludowych przywódców powiatowych. Czy wódka balowa pozbawiła resztki godności i honoru ludowych powiatowych ludowych herosów .W takt skocznej melodii przedstawiono koalicję gminną na czele z prezesem Czapieskim ,który tak świetnie zarządza spółdzielnia,a jeszcze lepiej swoimi gruntami ,wydzierżawiając je spółdzielni a samemu biorąc dotacje,nie żyje bal.Przechodząc krokiem balowym na podwórko powiatowe,to należy odnotoać nową ofensywę Opalonego Starosty w sprawie prawiłowego odżywiania naszego powiatowego społeczeństwa.Wykłady te obywać się będą w szkolach a głosić będzie naczelny powiatowy dietetyk Opalony Starosta.Czyżby Lusi i Elusi wypaliły się z pomysłami promocji Opalonego Starosty,czy tylko stać je na pomysł odczytów.Prosimy byś Elusi nie przyprowadzała do pracy pieska bo mamy psią alergię.W chodząc w takty oberka lewicowego to należy wspomnieć o wczesnowiosennym hicie lwicowym przyszłej powiatowej listy wyborczej jakim ma być kandydatka na radną powiaową celebrytka powiatowa Pani Dybowska .

sobota, 1 lutego 2014

Sąd oddala wniosek starosty o wyłączenie sędziego - Monika

I SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie
Data orzeczenia
2014-01-22
Data wpływu
2012-08-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Stefan Kłosowski
Marzena Iwankiewicz
Symbol z opisem
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
II OZ 1176/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 18 par. 1 P.p.sa.. art. 22 par. 1 i 2 P.p.s.a., art. 19 oraz art. 22 par. 1 i par. 2 P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L Ś. o wyłączenie sędziego WSA Marii Mysiak w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 2/2012 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia oddalić wniosek o wyłączenie sędziego

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Powiatowa szopka noworoczna - kolednik

Indyk plotkował z bykiem mówiąc: Wleciałbym na czubek tego drzewa - mówił - ale nie mam do tego energii. Byk mu odpowiedział: Dlaczego nie zjesz trochę mojej karmy? W niej jest bardzo dużo środków odżywczych i jest bardziej energetyczna niż twoja. Indyk zjadł troche karmy byka po czym udało mu się wlecieć na pierwszą gałąź. Następnego dnia zjadł trochę więcej i wleciał na drugą gałąź. W końcu po 4 dniach udało się indykowi z dumą osiągnąć sam czubek drzewa. Ale wkrótce wypatrzył go tam gospodarz, który go zestrzelił jakąś starą przerdzewiałą flintą.
Wniosek: Oszustwo może Cię wynieść na szczyt, ale nie utrzyma Cię tam na dlugo!
Nasz Powiat - to nasza polityczna szopka,to miejsce szczególne.
Szczególnie więc nad nasza radą powiatu unosiły w ubiegłym roku duchy polskie-duch praworządności,duch rozwagi.duch krasomóstwa,duch szacunku i jeszcze inne pomniejsze duszki tylko wszystkie one duchy jakieś takie niedostrzegalne były ,szczególnie niedostrzegalne dla oka wspólnoty powiatowej.
Nie powiem unosiły się też całkiem dostrzegalne Muzy.
Muzy nasze począwszy od Lusi po przez Alusi kończąc na Elusi.
Muze te w ubiegłym roku trzosem potrząsały napychając sobie kasę.
Czy jakiś powiat w Polsce Muzy takie ma?.-nie ma !. I mieć nie będzie,bo nasze są najwspanialsze i każdy z nas może mieć swoje.
Ja mam kwartet i bardzo je lubię.
W pierod,naprzód ,marsz czołowi celebryci naszej powiatowej polityki,polityczne orły,sokoły,powiatowi herosi.
Niech marsz rozpocznie pierwsza maska,największe wcielone zło,padalec,szatan i belzebub-oczywiście w kostiumie,który skroiła mu opozycja.Stał na bezdrożu,a właściwie jechał na dużej bani,jak mówi radna Wioletta ma wilcze oczy i kasę na rękach,w pas kłaniał się wrednym wyborcom.Pogonił sprzataczki i konserwatora
by w kotle wciąż mieszać,gnębić emerytki i wdowy na deser pozostawił sobie,rozsyłając noworoczną podobiznę -taki jest spalony starosta- to On czysto -Mefisto.
Biedna chuda Basia a wokół same koty,taki Bil -no spasł się tak,że Basia przy nim to okruszek. Nie ma to jak jej dogłębna analiza budżetowo-oświatowo-komunalna oraz intelkualna,z której to wynika ,że jednostki oświatowe posiadają budżet.Pani BASIU szkoła ma plan finansowy a nie budżet.
A teraz dla odmiany maska nowa -lewica kawiorowa.

sobota, 4 stycznia 2014

WSA stwierdza nieważność uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Bilem - Monika

II SA/Sz 679/13 - Wyrok WSA w Szczecinie
Data orzeczenia
2013-10-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2013-07-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska /przewodniczący/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Symbol z opisem
6262 Radni
6392 Skargi na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art. 1 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1592 art. 79 ust. 1, art. 22 ust. 2
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - tekst jednolity
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art. 53 par. 1 i 2, art. 52 par. 3 i 4, art. 147 par. 1, art. 200, art. 205 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Protokolant starszy sekretarz sądowy Teresa Zauerman, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 października 2013 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A. na uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 marca 2013 r. nr XXI/176/2013 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Powiatu Choszczeńskiego na rzecz skarżącego Przedsiębiorstwa A. kwotę [...] złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Spółka A., zwana dalej "Spółka A.", pismem z dnia [...] zwróciła się do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B., zatrudnionym w Spółce A. od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.

Rada Powiatu nie składa broni w walce o radnego BILA - Monika

UCHWAŁA NR XXVII/245/2013
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645),w związku z art. 173 i art. 175 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zm. z 2012 r. poz. 1101, zm.
z 2013 r. poz. 1529) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r. sygn. akt II SA/Sz 679/13
stwierdzającego nieważność uchwały nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Konradem Bilem. § 2. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Elizie Nahajowskiej do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w § 1 uchwały
i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym w Warszawie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czwartek, 2 stycznia 2014

Ciąg dalszy postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście - monika

postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA
Data orzeczenia
2013-11-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-10-31
Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Organizacje społeczne
Sygn. powiązane
II SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-08
Skarżony organ Wojewoda Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art.33 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA - Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia L. w D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 wydane w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: oddalić zażalenie
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił S. w D. dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu.
We wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Sądem I instancji wskazywano, że S. w D. jest organizacją społeczną, do której statutowych zadań należy rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do ludzi tworzących miejsca pracy, upowszechnianie informacji o możliwości znalezienia pracy, przyczynienie się do tworzenia miejsc pracy, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania.

Archiwum bloga

Dodaj artykuł

Popularne posty