Regulamin

Proszę przed dodaniem swojego wpisu o zapoznanie się z zasadami. Nadrzędną zasadą bloga jest to, iż jest on tworzony przez użytkowników dla użytkowników. Wiąże się to z kilkoma regułami:
  • Wpis (artykuł) w blogu może zamieścić  każdy użytkownik.
  • Dodajemy tylko unikalne artykuły. Unikalność jest sprawdzana w momencie dodania wpisu. Duplikaty będą usuwane.
  • Nie będą akceptowane żadne wpisy napisane z rażącym naruszeniem logicznej spójności, stylistyki i gramatyki języka polskiego.
  • Artykuły muszą poprzez swoją treść przedstawiać jakąś wartość dla “czytaczy”; co za tym idzie, “lanie wody” i pisanie bez sensu nie przejdzie.
  • W każdym wpisie mogą się pojawić co najwyżej 2 linki do stron zewnętrznych. Jeśli będzie ich więcej, zostaną pierwsze 2, reszta zostanie usunięta.
  • Akceptowane są szczególnie wpisy związane z Choszcznem (Powiat, Gmina)
  • Wpisy o charakterze stricte reklamowym nie będą publikowane.
  • ID (komentarza) pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty