środa, 11 marca 2015

Premiera projektu "Arnswalde VR" odbędzie się 14 marca w Choszczeńskim Domu Kultury

Przełomowy projekt
"Arnswalde VR" (virtual reality) to projekt przełomowy w skali kraju, ale i świata. Zakłada rekonstrukcję wyglądu przedwojennego pruskiego miasta Arnswalde (obecnie Choszczno), jego architektury, infrastruktury komunalnej oraz oddanie ogólnego ducha epoki.
… Wirtualna prezentacja
Prototyp zostanie zaprezentowany 14 marca o godz. 14:00 w Choszczeńskim Domu Kultury. Jednym z największych atutów przedsięwzięcia będzie użycie stanowisk Oculus Rift. Dzięki generowaniu stereoskopowego obrazu, odciętego od światła pochodzącego z zewnątrz oraz wbudowanym czujnikom translacji/rotacji, obserwatorom towarzyszyć będzie pełne poczucie przestrzeni, łącznie ze zmianami punktu widzenia w zależności od wykonywanych ruchów głowy i możliwością poczucia lęku wysokości.
Projekt Arnswalde VR jest cały czas dopracowywany. Na podstawie radarowych i laserowych chmur danych odtwarzane są modele terenu oraz wymiarowane współcześnie istniejące budynki poniemieckie. Analizowane są historyczne zdjęcia i rekonstruowane są nieistniejące już budynki historyczne, środowisko miejskie oraz "klimat epoki".
…Przełom w wykorzystywaniu technologii VR
"Arsnwalde VR" stanowi kamień milowy w wykorzystywaniu technologii VR do procesu rekonstrukcji. - Arnswalde to tylko przykład tego, jak wspaniale i pożytecznie wykorzystać można technologię VR. Rozmawialiśmy już między sobą o podobnych tematach, jak na przykład kompleks Riesen czy obóz w Birkenau. To nie muszą być miasta. Mogą to być zamki, podziemia, okręty, tysiące obiektów i przestrzeni nadających się do rekonstruowania - mówi Sebastian Sosnowski, odpowiedzialny za grafikę, architekturę i research historyczny przedsięwzięcia…


Premiera projektu "Arnswalde VR" odbędzie się 14 marca w Choszczeńskim Domu Kultury


…  Z przedwojennej architektury ocalało jedynie kilka obiektów, to m.in. kościół farny, barbakan, połowa wieży ciśnień, dworzec, narożny fragment jednego budynku i reszki muru miejskiego. "Było to średniej wielości miasto pruskie, założone na prawie magdeburskim, o bardzo bogatej historii i architekturze, sięgających wczesnego średniowiecza. Po wojnie nie przyjęto żadnego projektu odbudowy jego starówki" - powiedział Adam Bral z firmy Odyssey …

… "Próba komputerowej rekonstrukcji historycznej nie jest przełomowa ani nowatorska. Jest taka jednak w połączeniu z technologią wirtualnej rzeczywistości. Oferowane przez innych twórców produkty pod ten typ technologii wirtualnej rzeczywistości dotyczą najczęściej innej tematyki. Poza kilkoma próbami zbliżonej tematyki, na przykład rekonstrukcje architektoniczne, ta jedyna jest stricte historyczna, oparta na dokładnej analizie historycznych obrazów" - powiedział Bral. …

… Dzięki technice VR będzie można przenieść się na ulice Arnswalde sprzed 100 lat. Twórcy o swoim projekcie mówią "Postanowiliśmy odtworzyć wygląd miasta niemieckiego, z niemieckimi szyldami, nazwami ulic, urzędami i flagami. Jednocześnie jesteśmy Polakami i robimy to w poczuciu, że odtwarzamy nasze miasto, łącząc to, co polskie i niemieckie."
Realizacja projektu, za którą odpowiada ośmioosobowa grupa profesjonalistów – pasjonatów, zajęła rok, w tym około trzy miesiące poświęcone zostały na zbieranie materiałów archiwalnych, niezbędnych do odtworzenia miasta przy zachowaniu detali historycznych i architektonicznych. Projekt sfinansowany został wyłącznie ze środków własnych.


… Dzięki generowaniu stereoskopowego obrazu, odciętego od światła pochodzącego z zewnątrz oraz wbudowanym czujnikom translacji/rotacji, obserwatorom towarzyszyć będzie pełne poczucie przestrzeni, łącznie ze zmianami punktu widzenia w zależności od wykonywanych ruchów głowy….

… Wymiarowanie nieistniejącej zabudowy dokonywane jest poprzez porównanie z nielicznymi zachowanymi obiektami oraz na podstawie starych map niemieckich. Produkt końcowy dodatkowo zawierać będzie interaktywną warstwę informacyjną i edukacyjną wewnątrz symulacji….


… Prezentacja projektu Arnswalde VR odbędzie się 14 marca, a więc w najbliższą sobotę, o godz. 14:00 w Choszczeńskim Domu Kultury. Zapisy na prezentację i szczegółowe informacje nt. projektu można znaleźć pod adresem www.arnswaldevr.pl.

piątek, 6 marca 2015

gmina powiat CHOSZCZNO przegląd tygodnia 24 luty – 6 marzec

 gmina powiat CHOSZCZNO przegląd tygodnia 24 luty – 6 marzec


01.03.2015
ZAMĘCIN. W piątek wieczorem ochotnicy z Zamęcina podsumowali miniony rok. Nowy wóz bojowy, 32-krotny udział w akcjach oraz pomysł budowy nowej remizy, to główne tematy zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w miejscowej świetlicy.


27 lutego 2015
Do zadań rady społecznej należy m.in. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach o udzielenie zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne, zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego opinii związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności. Zadania Rady to także wnioski i opinie w sprawach finansowych zakładu. Podczas wczorajszego posiedzenia dyrektor SP ZOZ Janina Kmetyk przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań za rok 2014 jak również plan rzeczowo-finansowy na rok 2015. W posiedzeniach rady uczestniczyli także przedstawiciele organizacji związkowych oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych

25 lutego 2015
W skład nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Choszcznie weszli: Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna, Andrzej Chmielewski - Burmistrz Drawna, Mirosław Kluk - Burmistrz Pełczyc, Adamkiewicz Mariusz – Północna Izba Gospodarcza w Choszcznie, Adamowicz Marek - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność” Zarząd Pomorza Zachodniego, Barna Stanisław NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych Rada Krajowa NSZZ RI ,,Solidarność”, Buchajczyk Małgorzata - Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie,Czapiewski Kazimierz- Business Center Club, Loża Szczecińska BCC, Grabarczyk Teresa - Forum Związków Zawodowych Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki, Karbowy Andrzej - Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Korpowska Anna - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada Województwa Zachodniopomorskiego, Nykiel Eugeniusz - Związek Rzemiosła Polskiego Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, Sobeyko-Bejnarowicz Justyna - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Członkom Rady starosta Adam Andriaszkiewicz wręczył nominacje. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również wicestarosta Wioletta Kaszak, dyrektor PUP Waldemar Rączkiewicz oraz zastępca dyrektora PUP Marek SzczepanikPrzewodniczącym Rady wybrany został Kazimierz Czapiewski, wiceprzewodniczącym Eugeniusz Nykiel.
Działania Rady to m.in. inspirowanie przedsięwzięć do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, wydawanie opinii zakresie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego w powiecie, opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, proponowanych przez starostę zmian programów specjalnych oraz celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.


Dodaj artykuł

Popularne posty