sobota, 29 marca 2014

kanikuły opalonego STAROSTY - szuler

Za górami za rzekami ...
Pośród starych drzew,
Ze swej nory się wyczołgał
Uśmiechnięty Lisi Plew.


Wydarł papę chytry lis,
Nie pomoże puder róż ...
O debaty błaga: Pliiiis !
Ja tu królem a ty tchórz !

Któż to taki Królik Plew,
Co się czepia ptaka ?
Robię sobie wielki zieeew ...
A odpowiedź będzie taka:

Nich się ruda fizjonomia
O debaty nie wydziera,
Rozpatrzę jak wrócę z Radomia,
A na razie się tam nie wybieram !

Morał:
W trosce o przyszłość kaczego stada,
Proszę poważnie to rozważyć:
Z szulerami do stołu się nie siada,
Postronni różnicy mogą nie zauważyć !
Na sesji Rady Powiatu w dniu 21 marca skutecznie przyjęto wniosek o odwołanie Starosty naszego powiatu OPALONEGO Starosty.
Komplikacje wystąpiły nąstępnego dnia bowiem nasz opalony goru moralności nie przyjął karty urlopowej ,rozpoczynając okupację gabinetu staosty,a Pani Sekretarz LUSI ma zadanie przekazania pełniącemu obowiązki starosty stanowiska opalonego w kwestii jego jego wykonywania pracy i okupacji gabinetu starosty.Postawa taka budzi odrazę,Odmowa przyjęcia katy urlopowej podyktowana jest wieloma powodami,jednym z nich jest dalsza chęć skubania powiatu z forsy,marzy się forsa za ekwiwalent urlopu ,

sobota, 15 marca 2014

Podsumowanie pracy samorządowców. Wyraź swoje zdanie w głosowaniu. - Artur


Na stronach Głosu Szczecińskiego można glosować na włodarzy Naszego samorządu. Zapraszam do głosowania.
Oto tekst zamieszczony na stronie GS.
"Mała Ojczyzna. Choszczno i powiat choszczeński. Oceń władzę [wyniki na żywo]
Dobiega końca kadencja samorządów. Pod lupę bierzemy działania samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale też starostów i radnych. Porównamy, co obiecywali 4 lata temu i w czym dotrzymali słowa, a w których przypadkach skończyło się tylko na deklaracjach.

Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie o włodarzach naszych miast i gmin przez udział w głosowaniu SMS-owym. W tym głosowaniu będzie też można wyrazić opinię o radnych. A jak to można zrobić? Wystarczy wysłać SMS – w przypadku wójtów, burmistrzów i prezydentów będzie można głosować "na tak", lub "na nie", wysyłając SMS pod numer 72466 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT). Lista nazwisk wraz z przypisanymi im treściami SMS-ów, dostępna jest w naszym serwisie www.gs24.pl/malaojczyzna

niedziela, 2 marca 2014

Powiatowy kazus z Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie - Adam

Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie, pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. zwróciło się do Rady Powiatu w Choszcznie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Konradem Bilem, zatrudnionym w Spółce od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.
Uchwałą z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z jej radnym – K.B. W uzasadnieniu uchwały Rada powołała się na wyjaśnienia K.B., który zaprzeczył zarzutom postawionym przez pracodawcę Spółkę.
Pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. MPGK wezwał Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B. Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rada ma obowiązek odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Uchwałą z dnia 1 lipca 2013 r. Nr XXIV/206/2013 Rada Powiatu uznała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 kwietnia 2013 r. za bezzasadne.
MPGK wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r. Sąd Administracyjny w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 679/13 wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B.,
Rada Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 r. podejmuje uchwałę Nr XXVII/245/2013 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Udziela jednocześnie pełnomocnictwo radcy prawnemu Pani E.N. do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w uchwale i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W dniu 21 stycznia 2014 r. MPGK Sp. z o.o. wzywa Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niewykonaniu przez Radę Powiatu czynności nakazanych prawem, poprzez brak podjęcia uchwały w sprawie wniosku złożonego przez MPGK w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Konrdem Bilem.
Uchwałą Nr 817/2014 Zarząd Powiatu w Choszcznie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Choszcznie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – złożonego przez MPGK Sp. z o.o. W projekcie uchwały Rada Powiatu stwierdza, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione, ponieważ Radny Bil w dniu 29 października 2013 r. złożył pracodawcy oświadczenie na piśmie o rozwiązaniu umowy o pracę. W ocenie Rady podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt rozwiązania już stosunku pracy z radnym na dzień 27 lutego 2014 r.

czwartek, 20 lutego 2014

Skutki nadużycia ”pozytywnej szajby”. - Olgierd

Kilka dni temu w „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł sędziego Sądu Okręgowego w byłym Sądzie Rejonowym w Choszcznie. Sędzia Zbigniew Łasowski ubolewał, nad tym, iż sędziowie nie mogą skupić się na orzekaniu.
Autor tekstu, koncentruje się na chaosie panującym w polskim wymiarze sprawiedliwości związanym z reformą sądownictwa. Z punktu widzenia obywatela, uważam, że sędziowie powinni skupić się na orzekaniu, do czego są zgodnie konstytucją powołani, a nie angażować się w sprawy polityczne.
W woli wyjaśnienia, Sąd Najwyższy w pełnym składzie podjął w dniu 28 stycznia 2014 r. uchwałę udzielającą odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z dokonanymi przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziów sądów zniesionych przez Jarosława Gowina.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, wiceminister sprawiedliwości nie ma prawa, w zastępstwie ministra, podpisywać decyzji o przenoszeniu sędziów sądów rejonowych, ale wydane wyroki zostają w mocy.

środa, 19 lutego 2014

niech zyje bal - wodzirej

Mały ptaszek leciał na południe uciekając przed zimą. Niestety było już tak zimno, że ptaszek przemarzł i spadł na pole. Polem przechodziła krowa i nasrała na ptaszka. Ponieważ gowno było ciepłe funkcje życiowe ptaszka zaczęły wracać do normy. Leżał więc sobie szczęśliwy i ogrzany w gównie i wkrótce zaczął śpiewać. Obok przechodził kot, który usłyszał śpiew ptaszka, wyciągnął go z gówna i pożarł.
Wnioski: 1. Nie każdy kto na Ciebie nasra jest Twoim wrogiem! 2. Nie każdy kto Cię wyciągnie z gówna jest Twoim przyjacielem! 3. Jak siedzisz w gównie to sie nie odzywaj!
Lekcja ta poświęcona jest balowi jaki odbył sie ostatnio w Zamęcinie zorganizowany przez działaczy ludowych powiatu choszczeńskiego. Głownym wodzirejem był Romcio z przybraną maską ludową.Jakie było zaskoczenie tancerzy ludowych w tym tańcora Kużmińskego który wybił się z rytmu do końca balu.Tancerz może z niego przedni jeno wodzirej dawno z niego zrezygnował ,okeślając na sesji Rady Powiatu iż szkoda czasu dla tego tancerza z Drawna z uwagi na defet intelektu.Kapelmistrz Dycha także otrzymał lekcje do wodzireja Romka ,że mu nie po drodze z tym ludowym ,czyżby muzyka balowa poprzewracała we łbie ludowych przywódców powiatowych. Czy wódka balowa pozbawiła resztki godności i honoru ludowych powiatowych ludowych herosów .W takt skocznej melodii przedstawiono koalicję gminną na czele z prezesem Czapieskim ,który tak świetnie zarządza spółdzielnia,a jeszcze lepiej swoimi gruntami ,wydzierżawiając je spółdzielni a samemu biorąc dotacje,nie żyje bal.Przechodząc krokiem balowym na podwórko powiatowe,to należy odnotoać nową ofensywę Opalonego Starosty w sprawie prawiłowego odżywiania naszego powiatowego społeczeństwa.Wykłady te obywać się będą w szkolach a głosić będzie naczelny powiatowy dietetyk Opalony Starosta.Czyżby Lusi i Elusi wypaliły się z pomysłami promocji Opalonego Starosty,czy tylko stać je na pomysł odczytów.Prosimy byś Elusi nie przyprowadzała do pracy pieska bo mamy psią alergię.W chodząc w takty oberka lewicowego to należy wspomnieć o wczesnowiosennym hicie lwicowym przyszłej powiatowej listy wyborczej jakim ma być kandydatka na radną powiaową celebrytka powiatowa Pani Dybowska .

sobota, 1 lutego 2014

Sąd oddala wniosek starosty o wyłączenie sędziego - Monika

I SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie
Data orzeczenia
2014-01-22
Data wpływu
2012-08-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Stefan Kłosowski
Marzena Iwankiewicz
Symbol z opisem
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
II OZ 1176/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 18 par. 1 P.p.sa.. art. 22 par. 1 i 2 P.p.s.a., art. 19 oraz art. 22 par. 1 i par. 2 P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L Ś. o wyłączenie sędziego WSA Marii Mysiak w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 2/2012 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia oddalić wniosek o wyłączenie sędziego

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Powiatowa szopka noworoczna - kolednik

Indyk plotkował z bykiem mówiąc: Wleciałbym na czubek tego drzewa - mówił - ale nie mam do tego energii. Byk mu odpowiedział: Dlaczego nie zjesz trochę mojej karmy? W niej jest bardzo dużo środków odżywczych i jest bardziej energetyczna niż twoja. Indyk zjadł troche karmy byka po czym udało mu się wlecieć na pierwszą gałąź. Następnego dnia zjadł trochę więcej i wleciał na drugą gałąź. W końcu po 4 dniach udało się indykowi z dumą osiągnąć sam czubek drzewa. Ale wkrótce wypatrzył go tam gospodarz, który go zestrzelił jakąś starą przerdzewiałą flintą.
Wniosek: Oszustwo może Cię wynieść na szczyt, ale nie utrzyma Cię tam na dlugo!
Nasz Powiat - to nasza polityczna szopka,to miejsce szczególne.
Szczególnie więc nad nasza radą powiatu unosiły w ubiegłym roku duchy polskie-duch praworządności,duch rozwagi.duch krasomóstwa,duch szacunku i jeszcze inne pomniejsze duszki tylko wszystkie one duchy jakieś takie niedostrzegalne były ,szczególnie niedostrzegalne dla oka wspólnoty powiatowej.
Nie powiem unosiły się też całkiem dostrzegalne Muzy.
Muzy nasze począwszy od Lusi po przez Alusi kończąc na Elusi.
Muze te w ubiegłym roku trzosem potrząsały napychając sobie kasę.
Czy jakiś powiat w Polsce Muzy takie ma?.-nie ma !. I mieć nie będzie,bo nasze są najwspanialsze i każdy z nas może mieć swoje.
Ja mam kwartet i bardzo je lubię.
W pierod,naprzód ,marsz czołowi celebryci naszej powiatowej polityki,polityczne orły,sokoły,powiatowi herosi.
Niech marsz rozpocznie pierwsza maska,największe wcielone zło,padalec,szatan i belzebub-oczywiście w kostiumie,który skroiła mu opozycja.Stał na bezdrożu,a właściwie jechał na dużej bani,jak mówi radna Wioletta ma wilcze oczy i kasę na rękach,w pas kłaniał się wrednym wyborcom.Pogonił sprzataczki i konserwatora
by w kotle wciąż mieszać,gnębić emerytki i wdowy na deser pozostawił sobie,rozsyłając noworoczną podobiznę -taki jest spalony starosta- to On czysto -Mefisto.
Biedna chuda Basia a wokół same koty,taki Bil -no spasł się tak,że Basia przy nim to okruszek. Nie ma to jak jej dogłębna analiza budżetowo-oświatowo-komunalna oraz intelkualna,z której to wynika ,że jednostki oświatowe posiadają budżet.Pani BASIU szkoła ma plan finansowy a nie budżet.
A teraz dla odmiany maska nowa -lewica kawiorowa.

sobota, 4 stycznia 2014

WSA stwierdza nieważność uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Bilem - Monika

II SA/Sz 679/13 - Wyrok WSA w Szczecinie
Data orzeczenia
2013-10-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2013-07-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska /przewodniczący/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Symbol z opisem
6262 Radni
6392 Skargi na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1269 art. 1 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1592 art. 79 ust. 1, art. 22 ust. 2
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - tekst jednolity
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art. 53 par. 1 i 2, art. 52 par. 3 i 4, art. 147 par. 1, art. 200, art. 205 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel (spr.), Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Protokolant starszy sekretarz sądowy Teresa Zauerman, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 30 października 2013 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa A. na uchwałę Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 marca 2013 r. nr XXI/176/2013 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Powiatu Choszczeńskiego na rzecz skarżącego Przedsiębiorstwa A. kwotę [...] złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
UZASADNIENIE
Spółka A., zwana dalej "Spółka A.", pismem z dnia [...] zwróciła się do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B., zatrudnionym w Spółce A. od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.

Rada Powiatu nie składa broni w walce o radnego BILA - Monika

UCHWAŁA NR XXVII/245/2013
RADY POWIATU W CHOSZCZNIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645),w związku z art. 173 i art. 175 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zm. z 2012 r. poz. 1101, zm.
z 2013 r. poz. 1529) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z dnia 30 października 2013 r. sygn. akt II SA/Sz 679/13
stwierdzającego nieważność uchwały nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Konradem Bilem. § 2. Udziela się pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani Elizie Nahajowskiej do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w § 1 uchwały
i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym w Warszawie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czwartek, 2 stycznia 2014

Ciąg dalszy postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście - monika

postępowania w sprawie uchylenia mandatu Staroście
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA
Data orzeczenia
2013-11-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-10-31
Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie
Małgorzata Jaśkowska /przewodniczący sprawozdawca/ Symbol z opisem 6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Organizacje społeczne
Sygn. powiązane
II SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-08
Skarżony organ Wojewoda Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 nr 0 poz 270 art.33 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA - Małgorzata Jaśkowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia L. w D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 wydane w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: oddalić zażalenie
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił S. w D. dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu.
We wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Sądem I instancji wskazywano, że S. w D. jest organizacją społeczną, do której statutowych zadań należy rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających likwidacji bezrobocia, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do ludzi tworzących miejsca pracy, upowszechnianie informacji o możliwości znalezienia pracy, przyczynienie się do tworzenia miejsc pracy, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania.

Dodaj artykuł

Popularne posty