czwartek, 20 lutego 2014

Skutki nadużycia ”pozytywnej szajby”. - Olgierd

Kilka dni temu w „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł sędziego Sądu Okręgowego w byłym Sądzie Rejonowym w Choszcznie. Sędzia Zbigniew Łasowski ubolewał, nad tym, iż sędziowie nie mogą skupić się na orzekaniu.
Autor tekstu, koncentruje się na chaosie panującym w polskim wymiarze sprawiedliwości związanym z reformą sądownictwa. Z punktu widzenia obywatela, uważam, że sędziowie powinni skupić się na orzekaniu, do czego są zgodnie konstytucją powołani, a nie angażować się w sprawy polityczne.
W woli wyjaśnienia, Sąd Najwyższy w pełnym składzie podjął w dniu 28 stycznia 2014 r. uchwałę udzielającą odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z dokonanymi przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziów sądów zniesionych przez Jarosława Gowina.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, wiceminister sprawiedliwości nie ma prawa, w zastępstwie ministra, podpisywać decyzji o przenoszeniu sędziów sądów rejonowych, ale wydane wyroki zostają w mocy.

środa, 19 lutego 2014

niech zyje bal - wodzirej

Mały ptaszek leciał na południe uciekając przed zimą. Niestety było już tak zimno, że ptaszek przemarzł i spadł na pole. Polem przechodziła krowa i nasrała na ptaszka. Ponieważ gowno było ciepłe funkcje życiowe ptaszka zaczęły wracać do normy. Leżał więc sobie szczęśliwy i ogrzany w gównie i wkrótce zaczął śpiewać. Obok przechodził kot, który usłyszał śpiew ptaszka, wyciągnął go z gówna i pożarł.
Wnioski: 1. Nie każdy kto na Ciebie nasra jest Twoim wrogiem! 2. Nie każdy kto Cię wyciągnie z gówna jest Twoim przyjacielem! 3. Jak siedzisz w gównie to sie nie odzywaj!
Lekcja ta poświęcona jest balowi jaki odbył sie ostatnio w Zamęcinie zorganizowany przez działaczy ludowych powiatu choszczeńskiego. Głownym wodzirejem był Romcio z przybraną maską ludową.Jakie było zaskoczenie tancerzy ludowych w tym tańcora Kużmińskego który wybił się z rytmu do końca balu.Tancerz może z niego przedni jeno wodzirej dawno z niego zrezygnował ,okeślając na sesji Rady Powiatu iż szkoda czasu dla tego tancerza z Drawna z uwagi na defet intelektu.Kapelmistrz Dycha także otrzymał lekcje do wodzireja Romka ,że mu nie po drodze z tym ludowym ,czyżby muzyka balowa poprzewracała we łbie ludowych przywódców powiatowych. Czy wódka balowa pozbawiła resztki godności i honoru ludowych powiatowych ludowych herosów .W takt skocznej melodii przedstawiono koalicję gminną na czele z prezesem Czapieskim ,który tak świetnie zarządza spółdzielnia,a jeszcze lepiej swoimi gruntami ,wydzierżawiając je spółdzielni a samemu biorąc dotacje,nie żyje bal.Przechodząc krokiem balowym na podwórko powiatowe,to należy odnotoać nową ofensywę Opalonego Starosty w sprawie prawiłowego odżywiania naszego powiatowego społeczeństwa.Wykłady te obywać się będą w szkolach a głosić będzie naczelny powiatowy dietetyk Opalony Starosta.Czyżby Lusi i Elusi wypaliły się z pomysłami promocji Opalonego Starosty,czy tylko stać je na pomysł odczytów.Prosimy byś Elusi nie przyprowadzała do pracy pieska bo mamy psią alergię.W chodząc w takty oberka lewicowego to należy wspomnieć o wczesnowiosennym hicie lwicowym przyszłej powiatowej listy wyborczej jakim ma być kandydatka na radną powiaową celebrytka powiatowa Pani Dybowska .

sobota, 1 lutego 2014

Sąd oddala wniosek starosty o wyłączenie sędziego - Monika

I SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie
Data orzeczenia
2014-01-22
Data wpływu
2012-08-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/
Stefan Kłosowski
Marzena Iwankiewicz
Symbol z opisem
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
II OZ 1176/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15
II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 18 par. 1 P.p.sa.. art. 22 par. 1 i 2 P.p.s.a., art. 19 oraz art. 22 par. 1 i par. 2 P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L Ś. o wyłączenie sędziego WSA Marii Mysiak w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 2/2012 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia oddalić wniosek o wyłączenie sędziego

Dodaj artykuł

Popularne posty