niedziela, 2 marca 2014

Powiatowy kazus z Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie - Adam

Prawa pracy – MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie kontra Rada Powiatu w Choszcznie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie, pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. zwróciło się do Rady Powiatu w Choszcznie o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Konradem Bilem, zatrudnionym w Spółce od dnia [...]. W uzasadnieniu wniosku, opisała nadużycia, jakich według niej dopuścił się K.B. piastując stanowisko prezesa, i które zmuszają pracodawcę do rozwiązania z nim umowy o pracę, w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Spółka postawiła K.B. następujące zarzuty:
- rzekome użytkowanie przez Spółkę A. 60 sztuk pojemników na odpady segregowane, podczas gdy pojemniki nigdy nie były wykorzystywane przez spółkę, a jednak opłacano za korzystanie z nich,
- wykorzystywanie sprzętu służbowego i pracowników Spółki A. do prac przy nieruchomości stanowiącej prywatną własność K.B.,
- wykonanie przez Spółkę A. przyłącza wodociągowego do budynku stanowiącego własność P. i M. M., poniżej rzeczywistych kosztów.
Uchwałą z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z jej radnym – K.B. W uzasadnieniu uchwały Rada powołała się na wyjaśnienia K.B., który zaprzeczył zarzutom postawionym przez pracodawcę Spółkę.
Pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r. MPGK wezwał Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B. Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, rada ma obowiązek odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
Uchwałą z dnia 1 lipca 2013 r. Nr XXIV/206/2013 Rada Powiatu uznała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 8 kwietnia 2013 r. za bezzasadne.
MPGK wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu z dnia 1 lipca 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r. Sąd Administracyjny w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 679/13 wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność uchwały 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013 Rady Powiatu w Choszcznie w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym K.B.,
Rada Powiatu w dniu 19 grudnia 2013 r. podejmuje uchwałę Nr XXVII/245/2013 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Udziela jednocześnie pełnomocnictwo radcy prawnemu Pani E.N. do sporządzenia, wniesienia skargi kasacyjnej, o której mowa w uchwale i reprezentowania Rady Powiatu w Choszcznie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W dniu 21 stycznia 2014 r. MPGK Sp. z o.o. wzywa Radę Powiatu do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niewykonaniu przez Radę Powiatu czynności nakazanych prawem, poprzez brak podjęcia uchwały w sprawie wniosku złożonego przez MPGK w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Konrdem Bilem.
Uchwałą Nr 817/2014 Zarząd Powiatu w Choszcznie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Choszcznie, pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – złożonego przez MPGK Sp. z o.o. W projekcie uchwały Rada Powiatu stwierdza, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione, ponieważ Radny Bil w dniu 29 października 2013 r. złożył pracodawcy oświadczenie na piśmie o rozwiązaniu umowy o pracę. W ocenie Rady podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt rozwiązania już stosunku pracy z radnym na dzień 27 lutego 2014 r.

Zadania do rozwiązania:
1. Jeżeli Rada Powiatu w Choszcznie nie złożyła w ustawowym terminie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Administracyjny w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 679/13, to wyrok ten jest prawomocny, w związku z czym uchwała z dnia 25 marca 2013 r. Nr XXI/176/2013 jest nieważna. Czy w tej sytuacji można przyjąć, iż Rada nie ma obowiązku rozpoznać wniosku MPGK Sp. z o.o. z dnia 11 stycznia 2013 r.?
2. Czy Radny Bil był uprawniony do złożenia w dniu 29 października 2013 r. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
3. Czy pierwszeństwo ma oświadczenie złożone przez MPGK czy oświadczenie złożone przez radnego Bila.
4. W jakim celu Rada Powiatu podjęła w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałę w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie? Przecież miała wiedzę, że radny K.B. złożył w dniu 29 października 2013 r. oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę.
5. Czy podejmowanie przez Radę powyższej uchwały, nie jest marnotrawieniem środków publicznych?

Myślę, że warto pokusić się nad powyższym kazusem, może pomożemy Radzie rozwiązać sprawę. Zapraszam do dyskusji.

295 komentarzy:

 1. Rada Powiatu wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Konradem Bilem. Dlaczego? Otóż stosownie do treści przepisu 77b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - brak stanowiska Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody w terminie 30 dni jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy. MPGK wystąpiło z wnioskiem w dniu 11.01.2013 r.,(data wpływu do Rady Powiatu 14.01.2013 r.), uchwałę nr XXI/176/2013 o braku zgody wydano w dniu 25.03.2013 r., krótko mówiąc Rada Powiatu winna zająć stanowisko w terminie 30 dni od otrzymania pisma pracodawcy występującego o zgodę o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym czyli najpóźniej 14.02.2013r. Brak stanowiska Rady Powiatu w tym terminie (art. 77b ustawy o samorządzie powiatowym) oznacza wyrażenie zgody. Powstaje pytanie, dlaczego nie zauważył tego Sąd Wojewódzki w Szczecinie, rozpoznający skargę MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie?
  (Wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2006 r., II PK 135/05, OSNP 2007 nr 7-8, poz. 100 z aprobującą glosą A. Rzeteckiej-Gil; zob. również jej glosa do wyroku z 11 grudnia 2007 r., I PK 152/07, M.P.Pr. 2008/5/255, Wyrok SN z dnia 2 lipca 2009 r. I PK 25/09, LEX nr 523554).

  OdpowiedzUsuń
 2. To jakieś jaja. Rozumiem że jak będą mi chcieli wręczyć dyscyplinarkę to ja mogę prędzej złożyć jakieś oświadczenie o zwolnieniu i wtedy nic mi nie zrobią.
  Tak naprawdę to cały zarząd powiatu to jedna wielka żenada.Zobaczymy gdzie niektórzy poprzyklejają się na czas wyborów. Gdzie pani Z........ tera zawita na listach.Była z PO .obstawiam że będzie z Puczkiem. Co zrobi starosta - kto biednego pana przytuli. raczej nikt-trafi w niebyt polityczny. No i jeszcze jego kolega z Pełczyc pan B. Platforma raczej się nie ośmieszy i go nie przyjmie. A gdzie będzie nasza wielka dziennikarka-ile to głosów ostatnio zebrała (18?)- pewnie w SLD się znajdzie.Warto przyjrzeć się jej historii politycznej- nie ważne z kim ale ważne by mieć stanowisko. Apeluje do wszystkich czytających i rozsądnych nie oddawajcie głosów na tych wszystkich pseudo polityków którzy dzisiaj zasiadają w radzie powiatu.Bo tak słabej rady nie było jeszcze nigdy. jedynym plusem jest darmowa reklama powiatu dzięki panu staroście

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Popieram, macie jeszcze czas żeby przejrzeć na oczy!!!
   Później, staniecie się już tylko ofiarami swojego wyboru!!!

   Usuń
  2. O czym WY piszecie. Znów polecą do urn za kasę i wódę i znowu Adamczyk, Kaszaki, Okońskie będą z nas boki zrywać, że się daliśmy ograć. Bo chcieliśmy uczciwie, Zobaczcie co już dzieje się na wsiach, zaczyna się chocholi taniec, już nawet Krawca w strój ludowy ubrali. Kolejny Kaszak wygrał przetarg w gminie, zbuduje nam pomosty za 1 milion 200 tys. zł. Oj będzie kasa na wybory. Jesienią znowu Adamczyk z Kaszami nakryje nas bilbordami. Walczyć będą na śmierć i życie, bo co zrobią jak stracą koryto? Przecież nie pójdą do SLD bo tam wysłali już wszystkich swoich i przeciwników i przyjaciół, którzy mogli im zagrozić. Miejsca dla nich tam nie ma.

   Usuń
  3. I co wygrał. Znasz się na przypisach- wygrał zgodnie z prawem- jeśli twierdzisz że nie- podaj dowody- zgłoś do CBA. a ja nie to przestań pier.....

   Usuń
 3. Czy ktoś wie gdzie jest Burmistrz Robert z wiceburmistrzem Adamem? I gdzie są ich małżonki? A ja wiem i wam powiem ................w EGIPCIE. Dzisiaj już wracają. Margolka na zwolnieniu lekarskim już ozdrowiała w słońcu Egiptu bo miała chorobę piramidową. Czy ZUS o tym wie? Na pewno pozazdrościli Kuby opalonemu staroście. Ale i tak do pięt mu nie sięgają. Opalony Lesio z porcelanowymi ząbkami jest OK. Stawiam na niego, że wykończy Tomato i może w Choszcznie lepiej nie będzie ale chociaż rządzić będzie ciacho a nie tłusty pączek.

  OdpowiedzUsuń
 4. chyba idiota głosowałby na opalonego żeby rządził Choszcznem. Co Ci przyszło do głowy- on nawet szans w Pełczycach nie ma. A Burmistrz jak każdy ma prawo do urlopu (26 dni w roku). Rozumiem że widziałeś zwolnienie małżonki- więc napisz donos do ZUS.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak zrobię i podam namiary na służbową Toyotę oraz numer lotu :)

   Usuń
 5. Dzięki za komentarz, ale nie rozumiem Twojego przekazu. Po prostu nie wiem o czym piszesz, nie wiem o co Ci chodzi. Piszesz tak, że tekst jest niezrozumiały dla czytelników.

  OdpowiedzUsuń
 6. Też mi coś Egipt. Tajemnicą poliszynela jest, że grupka osób na czele ze znanym sędzią-publicystą poleciała na Kubę, na spotkanie towarzyskie!

  OdpowiedzUsuń
 7. wyjazd burmistrza z zastępcą to jest normalne jak ich nie ma to jest spokój to po co zastępca?.
  a ty kundlu jak byś nawet widział zwolnienie lekarskie to jakie to na tobie zrobi wrażenie. za każdym razem adamczykowa jedzie na wczasy na zwolnieniu bo nauczyciele nie mają urlopów poza przerwami w nauce. a może dyrektorka przedszkola nr 1 przełożona adamczykowej ma wyciągnąć konsekwencje od żony swojego POpierdolonego szefa?
  więc kundlu adamczyka nie mondruj sie to nie rosja

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale Adamczykowa jest ciągle na urlopie ten nierób na haju jest ciągle zamknięta w swoim gabinecie i siedzi sama . Nikt nie śmie jej zwrócić uwagi . Jak swego czasu Lechnerowa w Urzędzie .Historia lubi się powtarzać jak ktoś nie pamięta o przeszłości

   Usuń
 8. To jak to jest nic nie robi a ciągle jest zmęczona. A swoją drogą nic nie robić i mieć półtora etatu to faktycznie musi to być żona Adamczyka.
  pasują do siebie jak ulał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To że nic nie robi to nic ale od czasu do czasu przychodzą do niej dzieci to jest tragedia. ta zimna kobieta powinna prowadzić swoje zajęcia w prosektorium tam przynajmniej nikomu nie zaszkodzi

   Usuń
  2. czy to prawda, że Wolka znowu pożegnała się z nauczycielami w Sławęcinie? Znowu pachnie jej starostwo? Opozycja kolejny raz podejmuje próbę dokonania przewrotu? Ricardo mało ci jeszcze? Gdzie w tej całej strukturze będą usadowione dwa Stachy? Wzywamy radnych rządzacych nie dopuszczajcie do tego. Ludzie wam tego nigdy nie wybaczą. Pokażcie swoje honorowe oblicze, że potraficie wytrwać do końca.

   Usuń
  3. do słów przedmówcy dołączają się pracownicy starostwa, a przynajmniej część. Kochani jak mawiał Pawlak "wróg, ale swój".

   Usuń
 9. I JESZCZE DOŁACZA SIE ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJE. WSZYSCY JAK JEDEM

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. sanepid też popieramy staroste

   Usuń
  2. Komenda powiatowa policji i straży pożarnej tak trzymać Starostę

   Usuń
  3. OHZ ET lubiana wraz z jej szefem wielu tytułów Stanisławem
   jesteśmy z Leszkiem,

   Usuń
  4. Emeryci i renciści z Powiatu Choszczno przekazują 1 procent swoich świadczeń na rzecz Starosty

   Usuń
  5. Majdan z Kijowa .bracia jak tylko się uporamy z Putinem to przyjedziemy poprzeć Waszego Pana Staroste

   Usuń
  6. Stowarzyszenie BUchajczyków przeżuci część traktorów ze Szczecina pod starostwo wesprzemy majdan

   Usuń
  7. Gmina CHoszczno pomożemy !!!
   Robert A.

   Usuń
  8. JaS Fasola i Beny Hill lecimy z odsieczą do choszczna

   Usuń
  9. O co tu chodzi???
   ZEUS

   Usuń
  10. Anonimowy7 marca 2014 16:10

   "Stowarzyszenie BUchajczyków przeżuci część traktorów ze Szczecina pod starostwo wesprzemy majdan" - zdaje się, ze komuś chyba przydałaby się lekcja ortografii.

   Usuń
 10. wieść gminna niesie że Adamczyk widząć że nie ma innego wyjścia postanowił sie podzielić nowymi argumentami z wybranymi radnymi dotyczą one wiatraków i podobno nowe argumenty mają trafić najpierw do ich wyobraźni by przekonać niektórych tych radnych którzy do tej pory byli niezdecydowani a nawet do dwóch przeciwnych muszą to być naprawdę wartościowe argumenty

  OdpowiedzUsuń
 11. Kobieta 2000 czyli dwa tysiące kobiet na nadzwyczajnej nocnej walniętej naradzie podieła uchwałe o bezwarunkowym poparciu i zaparciu starosty. jesteśmy z wami!!!!!!!!!!
  ZA ZARZĄD EWA J

  OdpowiedzUsuń
 12. ZNP TEŻ NIE JEST GORSZY WYSŁALIŚMY NA POMOC CZERWONEGO KAPTURKA Z WILKIEM I BABCIĄ W BRZUCHU
  LUSI I ELUSI TRZYMAJCIE SIĘ STAROSTY ZARA BEDZIEMY

  OdpowiedzUsuń
 13. ...druga wieść gminna niesie, że w sprawie wiatraków bardzo duzo sie będzie dziać. Ostatnia cisza w sprawie zapowiada potężną burzę. Adamczyk w tej sprawie nadaje sie tylko do ukamienowania...A jego radni- nie są zainteresowani zdaniem mieszkańców..... Pewnie Stecyk i jego tajemnicze znajomości wyjadą przed wyborami. I Pączkowaty Ketchup zostanie rozjechany.

  OdpowiedzUsuń
 14. Co się ma dziać skoro Ketchup z najbliższymi jest na uchodźstwie w Egipcie i już do Choszczna nie wróci?

  OdpowiedzUsuń
 15. Najnowsza wiadomość!!!!!!!!!!!!! Przewodniczący Rady Powiatu wydał zarządzenie dla radnych. Diety do końca kadencji będą wpływały na konto biednego starosty. Ale nie martwcie się radni. Tym co będą grzeczni odpali im po szklaneczce soku z kapusty (własnej roboty). Drawieńscy rolnicy nie będą się już zajmować hodowlą bydła tylko hodowlą kapusty.

  OdpowiedzUsuń
 16. Kto będzie prowadzić szkolenia dotyczące hodowli kapusty? Czyżby Sylwinka z Bu-mał-haj?

  OdpowiedzUsuń
 17. Pod patronatem I Powiatowego Znachora

  OdpowiedzUsuń
 18. Adamczyk rezygnuje z PO. Wywalili go kiedyś z PIS-u, więc ma doświadczenie i nie zamierza czekać. Szkoda, że radni go popierający nie mają tej mądrości tylko trzymają się zgniłka na siłę. A Starosta to już chyba nie będzie miał dobrej karty.

  OdpowiedzUsuń
 19. rezygnuje bo za chwile są wybory i boi się że niepopularność PO zabierze mu głosy to i tak mu w niczym nie pomoże bo PO to dno a ADAMCZYK to samo dno tego dna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. co ? kapitam choszczeńskiej PO ucieka pierwszy jak szczur z pokładu tonącego statku pozoranctwo i manipulowanie wszystko tylko po to żeby zostać przy korycie

   Usuń
 20. Polecam przeczytanie nowego numeru "naszej gazety". Jak starosta i burmistrz dwa darmozjady wykorzystują sprzęt powiatowy i gminny do prywatnych celów. Ludzie chodzą do mops-u po zasiłki bo nie mają z czego żyć a oni żyją jak krezusi tyle tylko, że nie za swoje! Skandal! skandal! skandal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest już w sprzedaży?

   Usuń
 21. Jest już w sprzedaży. Śpiesz się bo w Choszcznie i pozostałych gminach Lusi i Elusi mają polecenie wykupienia całego nakładu. Dostały na to nagrody!

  OdpowiedzUsuń
 22. Apel do sprzedających!
  Sprzedawajcie po jednym egzemplarzu!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A kto tego szmatławca stronniczego czyta. Zobaczcie kim jest jego wydawca i pomocnicy. Pierw związani z opcją jaka natkała po K,,, A potem jak kto da zarobić. Jak starosta zlecał redagowanie i różne fuchy to powiat był super. Teraz z kim trzymają -SLD. To co piszą to stronnicze do bólu wypociny,Niestety brak w naszym mieście solidnej i bezstronnej prasy.

   Usuń
  2. Szmira ta przychylna jest temu kto zapłaci za jej wydrukowanie. "Redaktorka" Fałsz i jej konkubent dwa X L niezależni jak cholera. Kto daje kase temu jedzą z ręki. Dawno już tego ścierwa nie czytam.

   Usuń
  3. A czyta . To prywatna gazeta więc może pisać jak właściciel chce. Masz parę szarych komórek to odróżniaj fakty od hipotez. Regionalna ma jedną podstawową zaletę - JEST. Czy redaktor się ślini do władzy ??? A może to władza się ślini do redaktora. Kurwa boli, że napisał o wożeniu się samochodami służbowymi. Boli, że napisał, a nie to że się wożą ??? Stronnicze wypociny ? A może nieprzyjemne fakty ? Jak wypociny, to na pewno będzie sprostowanie prasowe. Który pierwszy starosta czy burmistrz podejmie temat ?

   Usuń
  4. Redaktor się ślinił do władzy tyle, że go nikt nie chciał. Nawet w wyborach startował. Też go nikt nie chciał. Konkubina się śliniła do Opalonego, bo z gazetki przeżyć się nie dało. Do wodza z Krzęcina ślini się cały czas. Gdzie grosz tam i redaktor Fałsz i jej XXL konkubent

   Usuń
  5. Trudno się dziwić, że nikt go do niczego nie chce. Wszyscy pamiętamy nieszczęsne rządy Pani Fałsz w ChDK-u. Znalazła się teraz prawa i sprawiedliwa. Koń by się uśmiał. Ciekawa jestem kto teraz finansuje gazetkę po tym jak sponsor się wycofał? Puczek?

   Usuń
  6. Pieski Adamczyka jak się wam nie podoba do już do budy i przestańcie już ujadać. Prawda zabolała. Wy przyzwyczajeni do rolowania i kupowania. Poczekajcie zaraz Keczup każe napisać Krawcowi swojego szmatławca, będzie wazeliny co niemiara.

   Usuń
  7. Jaka prawda . Prawda twoja i tych dwojga. To nie kraina OZ. Jak zaczną pisać bezstronnie to się odczepimy.

   Usuń
 23. Lusi i Ellusi jak mówią o stronniczości i uczcjwości to chce się wymiotować takich zepsutych bab jak one to ze świeczką szukać .Lesiu zawsze miał ciągoty do takich. Po ostatniej takiej to mu się do dzisiaj czka .Te dwie też swoje zrobią a Kawka poprawi i będzie po wszystkim

  OdpowiedzUsuń
 24. Rybka z Kamińską na SLD i Puczka jadą a same to chyba niedawno z zakonu zwiały ha ha ha

  OdpowiedzUsuń
 25. Z jakiego zakonu we dwie optańcowywały Janka Kiele o on chyba był z PIS u. Teraz na komunę narzekaj , powinny wystąpić do IPN u o status pokrzywdzonej i odszkodowanie

  OdpowiedzUsuń
 26. Podobno w Sławęcinie rośnie opozycja i nie mylić z radnym Sz., który napycha kieszenie jak się tylko da i nie chodzi o dyrektorkę, Może nareszcie nastąpi jakaś dobra, dająca nadzieję zmiana. Naprawdę czas na nowe!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gazeta Regionalna-to wiadomości z pierwszej ręki.Wierzę że jest postronna i nie skorumpowana oraz nie redagowana pod zamówienie,az chce się czytać.Skoda, bo pownna o tych poltycnych łodiejach i oszustach więcej pisać.Panie Zboralski powinien być Pan dumny, szkoda,że dla niektórych jest ta gazeta nie wygodna, ale niekiedy nie ma co się dziwić.

   Usuń
  2. Gazeta Regionalna-to wiadomości z pierwszej ręki.Wierzę,że jest postronna i nie skorumpowana oraz nie redagowana pod zamówienie, aż chce się czytać.Szkoda,bo powinna o tych politycznych złodziejach i oszustach więcej pisać.Panie Zboralski powinien być Pan dumny,szkoda,że dla niektórych jest ta gazeta nie wygodna,ale niekiedy nie ma im sie co dziwić, po prostu tęsknią za cenzurą.

   Usuń
  3. Bardzo dobrze, że jest taka gazeta. A tych co boli, że ktoś ma odwagę pisać o ich przekrętach, niech nie opuszcza myśl,że wcześniej czy później ktoś ich rozliczy.

   Usuń
  4. Zapoznaj się z historią polityczną redaktorów tej pseudo gazety .Z kim trzymali i kiedy. A potem spróbuj sobie odpowiedzieć czy dalej jest to bezstronna gazeta. Dobrze piszą o Krzęcinie bo mają teraz z stamtąd kasę - i tak zawsze wystarczy przeanalizować stare numery

   Usuń
 27. Panie Zboralski a Ci dwaj na pierwszej stronie tj.Jabłecki i Jędrowski to specjaliści od głosowania za zadłużeniem gminy na zasadzie "coś za coś". Widać, że się dobrali, jeden nauczyciel,drugi trener po prostu "dbają" o przyszłość dorastającego pokolenia,które patrząc na tych dwóch specjalistów planują jak najszybciej uciekać z tego miasta

  OdpowiedzUsuń
 28. Czy to prawda że Bila chcą odwołać z Zarządu. Domyślam się kto miałby go zastąpić.

  OdpowiedzUsuń
 29. Fałsz i Zboralski mają zastąpić Bila. To wiadomość tak sprawdzona jak wszystkie newsy z regionalnej szmiry wydawanej raz na pieniądze Opalonego, raz Puczka wczesniej Rycha B. Kto da kase na wydawanie szmatławca ten jest cacy.

  OdpowiedzUsuń
 30. Panie Marku! Brawo! więcej takich informacji niech mieszkańcy powiatu dowiedzą się co dzieje sie w samorządach. Jak burmistrz i starosta wykorzystują bez skrupułów sprzęt. A co więcej wrogami są ci co to dostrzegają. Jakim prawem korzystają ze służbowego samochodu do prywatnych celów. My tej sprawy tak nie pozostawimy! O NIE!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam, kupcie gazetę i sami przeczytajcie. Mieszkańcom powiatu choszczeńskiego gratuluję odwagi. Jak zaczniemy im patrzeć na ręce i głośno mówić o tym co zobaczyliśmy- może będą mniej nadużywać swoich pozycji.

   Usuń
  2. Kup sobie śzkła powiekszające - bo na razie nic nie widac

   Usuń
 31. Panie Piotrze Kaszak Prezesie sprzedanego PEC-u, pierwszy przydupasie burmistrza czerpiący ze swoją rodziną za jego kadencji z koryta pełnymi łyżkami, przestań odwracać uwagę od swojej ambitnej żony Wioletty, która ma zostać wicestarostą i to już niedługo.
  Panie Zboralski niech się zainteresuje tym co się szykuje w powiecie. Dni Opalonego są już policzone, a ambicje Pani Kaszak zaspokojone. Bo nie ma nic gorszego jak zraniona kobieta. Jest tutaj tylko jedna przeszkoda prezes od byków. Czyżby zadziałał na niego urok Opalonego.

  OdpowiedzUsuń
 32. A kto ją zranił?

  OdpowiedzUsuń
 33. Zbieralski i Fałsz od lat są znani z tego że gówniane tematy to ich sposób na życie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a co boli??? czy dopiero zacznie???może w końcu się za was weźmie wymiar sprawiedliwości!!!!

   Usuń
 34. To raczej para meneli którzy nieźle się kamuflują, udają że się na wszystkim znają że wszystko ich interesuje. Poza kasą, nic!

  OdpowiedzUsuń
 35. Zgadzam się z przedmówcą. Z księdzem kręciła zamieniła księdza na redaktora o marnej reputacji ordynarnego kłamcę i szubrawcę

  OdpowiedzUsuń
 36. Ale niektórych te artykuły zabolały! Panie redaktorze prośba od mieszkańców całej gminy a także myslę że i powiatu, niech Pan patrzy tym darmozjadom na łapy i uświadamia ludziom co robią ludzie rządzący w gminie i w powiecie. Jak się urządzają na koszt podatnika. Z ludzi robią idiotów. Opowiadają ile dobrego robią dla ludzi jak się poświęcają. Tylko patrzeć jak ich na ołtarze wyniosą. Pierwszego Ketchupa a za nim Opalonego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyłączam się do powyższego!

   Usuń
 37. Uderz w stół a nożyce się odezwą .Bardzo dobrze że się znalazła w kurwim dołku czytaj Choszcznie taka Łauszowa . Adamczyk Kaszaki Okońskie czy trójka z powiatu chcieli by z księdzem pod pachę chodzić po mieście a jak nikt nie widzi to jebać to miasto ile wlezie .Problem w tym że te pazerne świnie dalej będą jebać to miasto ale dzięki Łauszowej już na oczach mieszkańców. mieszkańcy dzięki Łauszowej mają wybór czy dalej chcą być jebani czy nie. Pani Małgosiu wytrwałości życzymy w obnażaniu Adamczyków ,Kaszaków Okońskich czy innych Śliżewskich, niech dalej Pani ściąga z nich maski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się w pełni z artykułem powyżej tylko brakuję mi w tym gronie największych żmijopijawek w powiecie Kamińskiej i Rybki

   Usuń
  2. A dlaczego piszecie tylko o burmistrzu i starości przecież jeżeli taki daułn jędrowski drobny złodziejaszek i kombinatorek z bumaru czy głodna szuja jabłecki nie kupczyli by swoimi marnymi głosami to mogli by POjebanego adamczyka ograniczyć. Na jabłeckiego i na jędrowskiego ludzie powinni pluć

   Usuń
  3. Już nawet te gnidy Jędrowski i Jabłecki razem do zdjęć pozują w gazecie pewnie jak żrą i piją w hotelu za darmo to obok siebie siedzą. Za flaszkę krupnika i śledzia zagłosują za wiatrakowym interesem Adamczyka Sokoła czy Lubienieckiego

   Usuń
  4. Warto też poświęcić miejsce dla ludzi którzy potrafią zachować twarz przy naciskach i agresji ze strony tego bandyty i łajdaka adamczyka. Mariola Kołodko przeciwko której adamczyk buntuje siostre co jest już wyjątkowym skórwysyństwem . Sylwester Stefański który wygnał z domu adamczyka który jest chrzestnym jego córki bracia Nachorscy którzy są niezłomni w swoim postępowaniu dla dobra gminy i inni ... . Szkoda czasu na poświęcanie czasu gnidą typu jędrowski jabłecki szymański kozubzka.
   bo od słuchania o nich człowiekowi się żyć w choszcznie odechciewa

   Usuń
  5. Pani Kasior kóra znosi mega chamstwo Adamczyka zasługuje na szacunek a matka i ojciec Adamczyka powinni być tak po chamsku traktowani jak adamczyk traktuje panią Kasior. a swoją drogą ojciec burmistrza zawsze narzekał na syna że ma takiego nieudacznika 8 lat studiował ale zmienił zdanie jak mu syn darował pieniądze na wybudowanie dwóch domów na golczy

   Usuń
  6. Beata Mitera wielki szacun że się nie załamała pod brutalnymi atakami i szantażami Adamczyka , tak trzymać Beatko warto zachować godność na przekór Adamczykowi

   Usuń
  7. Pan Żółkiewicz swoją postawą zasługuje na ponowny wybór do rady miasta jest jednym z bardziej pracowitych radnych w tej kadencji szkoda tylko że nie jest jego zaangażowanie potrzebne Burmistrzowi .Miejmy nadzieje że to się zmieni w następnej kadencji

   Usuń
 38. panie Marku oby tak dalej!GRATULACJE!!!!

  OdpowiedzUsuń
 39. Ujadanie i kwękanie Adamczyka powinno Pana Panie Marku dopingować do dalszej pracy wszystko co skróci marnowany czas panowania Adamczyka jest pożyteczne dla tego miasta przyłączam się do gratulacji
  z poważaniem Konrad Bil

  OdpowiedzUsuń
 40. Ludzie wy tu głupoty wypisujecie a ja za radą starosty w toalecie wyciągnełem swoją kupę z klozetu i mi to kiełbasy zwyczajnej nie przypomina ani z wyglądu ani z zapachu chyba jestem chory ludzie poradżcie co ja mam robić chyba umieram

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale ta zwyczajna to od Ozimka czy z Witkowa, bo trochę się różnią i nie wiem jaki punkt odniesienia przyjąć?

   Usuń
  2. No właśnie, a na gorąco czy na zimno, bo też się trochę różnią?!

   Usuń
  3. To nie kupę wyciągnięcie tylko przyrodzenie tego gościa co stał za tobą.!!!!!!

   Usuń
 41. Nie jesteś chory najwyżej ci ręce śmierdzą

  OdpowiedzUsuń
 42. Na tym blogu to piszą pacjęci dr Przybylskiej chyba w ramach terapii ale ci co to czytają to niech się niezwłocznie udadzą do wspomnianej Pani dr i też zaczną pisać. Blog to zdrowie każdy wariat Ci to powie

  OdpowiedzUsuń
 43. A zapomnieliście o zasłużonej wielce w walce z wszystkimi i o wszystko naszej radne i zaradnej PANI derektor przedszkola B. Zaniewskiej. Ona to się narażała i dalej naraża przedtem Adamczykowi a teraz Staroście.Biedna Barbara! Nikt jej nie zauważa. A tyle dobrego ludziom robi!

  OdpowiedzUsuń
 44. Macie rację. Ja naprzykład jestem osobą niewidomą, głucho-niemą i mam wadę wymowy. Zawsze gdy Panią Basię Zaniewską widzę to łza mi się w oku kręci. Co za człowiek!
  Tyle dobrego wokół robi. A to córce pracę załatwi, mężowi w Sanepidzie ustawić sie pomoże,rodzinie staże załatwi, o swoje samorządowe diety zadba, a ile nerwów ją ta praca kosztuje, a ile nocy nieprzespanych. Ile zdrowia ją kosztuje to użalanie się na innych. Widzę to na jej ślicznej twarzyczce. Oczka podkrążone, niepomalowane, usteczka ściśnięte, Wzrok szaleńczo rozbiegany, włoski zmierzwione,cera wyschnięta, język wyschnięty i ostry, meszek pod noskiem niewydepilowany.Nasza Pani Basia wspaniała, bez niej my niepełnosprawne ludzie zginiemy w tym strasznym Choszcznie. Tyle dobrego zrobiła!

  OdpowiedzUsuń
 45. Burmistrz i jego Kaszaki, Okońskie oraz Starosta z Buchajczykową, Kamińską i Rybką to by ukamieniowali Jana Pawła II gdyby powiedział słowo krytyki o ich nieudolnych rządach. Panie Chruściel zawsze żeś pan był taki uczciwy i pobożny czemu więc wspierasz tak niegodnych ludzi. Stanie przy ołtarzu zobowiązuje. Proszę pokazać jak powinien postąpić prawdziwy chrześcijanin. Czy panu też już tylko mamona zasłoniła oczy? Akcja Katolicka i PO? Biskup o tym wie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rysiu ma ogon diabelski w portkach i kopytka w trzewikach

   Usuń
 46. A może popatrzymy na ręce redakcji Naszej Gazety Regionalnej ? ciekawe czy oni są tacy czyści

  OdpowiedzUsuń
 47. Szkoda tego Adamczyka. Wszyscy sie na niego uwzięli i jeżdżą po nim jak po jucznym osiołku. A on po prostu się broni i musi biedaczysko ciągle szukać rowiązań jak kupić kolejnego radnego... Harcerka Bikowska już nie daje dobrych przykładów, bo ślepa miość jest szkodliwa...

  OdpowiedzUsuń
 48. Ja też poproszę o ścięcie kilku drzew rosnących nieopodal mojego domku, proszę mi je dostarczyć i sprzedać po cenie "jak dla radnego Jaiełły".

  OdpowiedzUsuń
 49. Szmatławiec wymyśla szmatławe tematy, byle był ruch w interesie redaktorków z Bożej łaski

  OdpowiedzUsuń
 50. A może niech napiszą jak złodzieje bawią si e za nasze pieniądze w Drawnie 8 marca. Pogonić dziadostwo do roboty!

  OdpowiedzUsuń
 51. A jaka cena za to drewno była?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Drodzy blogowicze, przypadkiem jestem na waszym blogu
   i włos się jeży na głowie, jak się czyta te komentarze. Ani ładu ani składu, brak sensu i logiki. Ciągłe klepanie tego samego.
   A może by tak krócej i jaśniej, a nie tylko Lusi, Elusi, opalony czy Robcio. Co oni takiego zrobili, czy czego nie zrobili. O co tu idzie?

   Usuń
  2. nie piernicz, że przypadkowo. Czytasz od rana żeby przekazać wiadomości ty gnido. Umyj się lepiej bo śmierdzisz jak skunks.

   Usuń
 52. niewygórowana

  OdpowiedzUsuń
 53. Jak dobrze że ktoś tu jeszcze coś pisze. Wszędzie nuudy! A tu Zaniewska zawsze na straży. Tak trzymaj! Zrób porządek jak u siebie w domu!

  OdpowiedzUsuń
 54. Jak to jest z tym stowarzyszeniem ludzi bezrobotnych w Drewnie. Dostają stażystów z biura pracy a następnie rozdzielaja ich np. Do rejonu dróg i gdzie jeszcze? to dlaczego rejon drog nie bierze stazystow bezpośrednio z biura pracy? Co to za kombinacja? Co to się dzieje? A ze tak się dzieje dowiedziałem się z ostatniego numeru gazety Pana Marka. Co Buhaj-wa kombinuje z Lesiem?

  OdpowiedzUsuń
 55. a wiecie kto tak chwali naszą gazete regionalną ??? sam redakor naczelny Zboralski i jego ludzie hehehe

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fałsz chwali szukając pracy. Kasy z gazetki nie ma. Opalony obrażony, redaktor 2xL pieniędzy nie zarabia, sponsora nie ma. Co robić?

   Usuń
  2. a 50 tys z gminy wyprowadził 2 xl

   Usuń
 56. Gdzieś wcześniej było o Beatce M. Jeszcze takiej nieogarniętej kierowniczki nie widziałem. Nie dotrzymuje słowa, gubi podania i pokrywa to pustymi żarcikami i tak uchachana idzie do przodu.To, że jest w radzie z tym czy z tamtym to nie przekonania tylko własny interes.

  OdpowiedzUsuń
 57. A jacy to ludzie zboralskiego są?

  OdpowiedzUsuń
 58. Odpowiedzi
  1. Tłuścioch i była kochanka księdza przypierdalają się do Keczupa zarzucają muBóg wie jakie przekręty a sami są nie lepsi. Daję dzisiaj tysiaka temu kto mi wskaże gdzie mieści się "redakcja" tego najpoczytniejszego pisma w powiecie. Mur Południowy? Skucha. A o takim wydawnictwie ZEBRA to nikt w ogóle nie słyszał. Pofatyguję się pojechać do Szczecina na ul Ogińskiego. Poszukać tego "wydawnictwa". Może jak prokurator się zajmie pojebami to przestaną mącić i pluć jadem

   Usuń
  2. a może redakcja jest na Wysokiej ??

   Usuń
  3. Wiosna nadeszła więc czas na wycieczki za miasto. Zapraszamy wszystkich na Golczę (interesujące szczególnie dwa domy) , do Sławęcina (ognisko zrobimy koło boiska), Zamęcina, pooglądamy pola Sokoła. Same atrakcje. Koniecznie musicie to zobaczyć.

   Usuń
  4. Proponuję spotkania z ciekawymi kobietami sukcesu - jako pierwsza powinna wystąpić Joanna z ŚDS z opowieścią jak zostałam szczęśliwą posiadaczką hektarów na których Robcio postawi mi wiatraki i będziemy żyli dalej cicho i szczęśliwie (w tajemnicy)

   Usuń
  5. Mylisz fakty gościu zakochana w księdzu była żona burmistrza. Chcesz więcej faktów?
   Więc pisz TŁUŚCIOCH KECZUP i jego małżonka co kochała się w księdzu.

   Usuń
  6. Pamiętam jak mdlała w kościele, że nawet czasami karetka przyjeżdżała, ale tylko ksiądzZ.W. mógł ja cucić. Tak było- to nie Łauszowa się kochała w księdzu, a Adamczykowa.

   Usuń
 59. oni już wiedzą co to za ludzie po prostu 2XL i Fałusz heheh

  OdpowiedzUsuń
 60. innych w tej szmirze nie ma. Zboral i jego konkubina to cała ekipa redakcyjna szmiry.

  OdpowiedzUsuń
 61. POwiatowy przewodniczacy POjebow juz spuścił psy z łańcuchów. Publikacja zabolała. To twój koniec tłuściutki prosiaczku. Po wyborach rozgonione zostanie towarzystwo wzajemnej adoracji. Nie będzie żarcia za państwowe, jeżdżenia toyotką za państwowe, latanie na wczasy za państwowe. Kamieniołomy pozostaną.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kto inny będzie żarł- pewnie ty

   Usuń
 62. Wybory juz nie dlugo

  OdpowiedzUsuń
 63. Dobre pytanie z tą gazetą regionalną. Faktycznie nigdzie nie ma tej redakcji o której piszą w stopce redakcyjnej. Na Murze Południowym nie ma. W wyszukiwarce NIP i REGON też szukałam takiej firmy jak Wydawnictwo ZEBRA czy Nasza Gazeta Regionalna. Efektów zero. Fausz i Zbieralski atakują ludzi wytykając im oszustwa a sami oszuści są. Szmirę wydają chyba w Krzęcinie u doktora w świetlicy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Krawiec nie podpuszczaj

   Usuń
  2. Krawiec i po co siejesz ferment? W bazie przedsiębiorców firma istnieje a może nie wiesz że tytuły są rejestrowane w sądzie, sprawdź numer ISSN w Bibliotece Narodowej i podaj dane do publicznej wiadomości oraz udaj się do Sądu Okręgowego w Szczecinie i sprawdź i odszczekaj nieprawdę jaką tutaj siejesz.

   Usuń
  3. Faktycznie to jakaś firma krzak. Nie ma takiej firmy jak wydawnictwo zebra. Nie ma NIP, ani REGON.

   Usuń
  4. Oni oboje to krzaki cierniste. Facet przypałętał się ze Szczecina a próbował po 2-3 latach zamieszkania w naszym mieście być burmistrzem ( kandydował chyba 8 lat temu). Myślał że mieszkańcy pójdą za nim głosować.Ile miał głosów.30-50?. Nikt mi nie wmówi że ta gazeta jest obiektywna.Ktokolwiek zna historie tych osób nawet po nią nie sięgnie.

   Usuń
  5. Ale się psy rozszczekały.. Ależ ujadają. Odśwież sobie pamięć w Państwowej Komisji wyborczej kto w tym mieście kandydował na burmistrza. A może już was blady strach obleciał, że facet wystartuje na burmistrza i rozgoni waszą bandę? No tak - najlepiej zawczasu wylać pomyje. Myślicie,
   że ludzie są aż tak głupi???? Nie będzie już wyborów za kiełbasę i trunki a i w komisjach nie poszalejecie. CHOSZCZNO już nie da się oszukać. Wszystkie pryszcze na chorym organizmie usunie.

   Usuń
  6. Krawiec a tobie to co transfer do Krakowa się nie udał. Żona miała więcej rozumu. Taka kariera - pokoik w Koplinie i randki w Wardyniu.

   Usuń
  7. Historia tych obu? Pan ze średnim wykształceniem i pani laborantka medyczna. Fachowcy od dziennikarstwa. Rynsztokowego. Zbieralski kiedy poprawisz w stopce redakcyjnej adres twojej "redakcji" na ul. Wysoką? Zarejestruj biznes bo się nie wypłacisz skarbówce. Może wydawnictwo DUPA nazwij zamiast ZEBRA. Dupa brzmi bardziej swojsko. A i nawiązuje do twojej konkubiny.

   Usuń
 64. Za to za nasze pieniądze Keczup wydaje rękami swojego asystenta d.s. wizerunku gminy propagandowe pisemko. Ile nas kosztują nieudolne rządy Keczupa? Dlaczego emeryt wojskowy ze średnim wykształceniem blokuje stanowisko pracy, a młodzi ludzie uciekli z Choszczna za granicę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bo za granica więcej zarabiają

   Usuń
 65. Zawsze lepszy gminny informator 36 stron wydarzeń i artykułów niż nielegalny szmatławiec Fałusz i Zbieralskiego z podanym nie istniejącym adresem redakcji. Wydawnictwem Zebra które nie istnieje pod adresem w Szczecinie gdzie nie ma takiej firmy. Pierwszy śledczy ziemi choszczeńskiej Zbieralski prokurator się tematem zajmie. Będziesz miał temat to opisania w swoim szmatławcu.

  OdpowiedzUsuń
 66. Jak firma krzak to już biegnij do prokuratury. Oskara dostaniesz za swoje odkrycie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za radę. Dziś złożyłam doniesienie do pana Bylicy. Mówi, że już dwa przed moim wpłynęły. Fałusz sama widzisz, że nie byłam pierwsza

   Usuń
 67. Dokładnie. Oszuści z firmy krzak - Wydawnictwo ZEBRA. Na Wysokiej u Fałsz w kuchni wydają chyba tą szmirę. No chyba, że w sali "u Wójta" w Krzęcinie.

  OdpowiedzUsuń
 68. Dlaczego taka "gazeta" Nasza Gazeta Regionalna nie posiada NIP, REGON, czy KRS? Na jakich zasadach to coś jest wydawane? Dlaczego podają fikcyjne adresy redakcji i wydawnictwa? Dlaczego kłamią, oszukują, a zarzucają to innym? Pewnie Urząd Skarbowy zainteresuje się redaktorem 2xL i jego konkubiną Fałusz.

  OdpowiedzUsuń
 69. Jak narazie to urzad skarbowy interesuje się POjebanym przewodniczącym POjebów. I jego rodzinką.

  OdpowiedzUsuń
 70. A Prokuratura stawia zarzuty deBIL-owi.

  OdpowiedzUsuń
 71. Zbieralski obserwuj baczniej swoją Kom-binę a nie innych, bo ci się puści na wiosnę i znowu o jednego rogacza będzie w Choszcznie więcej. Domyślasz się z kim?

  OdpowiedzUsuń
 72. A on jeszcze może? XXL+sadło=DUPA! z tych rzeczy. Tylko pornole i podglądanie zostały. Tele-obiektyw pomocny.

  OdpowiedzUsuń
 73. Może w nieistniejącej redakcji na Murze Południowym i nieistniejącym wydawnictwie na Ogińskiego w Szczecinie. Urząd Skarbowy będzie miał masę roboty gdy zajmą się oszustem

  OdpowiedzUsuń
 74. Panie Marku ale poruszył Pan bandę złodziei. Tak trzymac,musi Pan wiedzieć, ze czytelnicy Pana wydawnictwa to sa Pana zwolennicy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jacy zwolennicy.Ja te pismo czytam w WC i sobie d... podcieram na koniec tymi wypocinami.Zwolennik to może ty jesteś bo tylko przeglądasz a czytać nie umiesz.

   Usuń
  2. ciekawe czy ten pan Marek taki świety hehehe Może coś o swoich przekrętach napisze

   Usuń
 75. Jest ich aż czech! Z Ryjmontem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Ryjmont" też już ich olał. Założył portal pojebani.pl

   Usuń
  2. Ta ten 3 jak kasy dla kobity nie dostał ze starostwa to ABW,CBA, FBI, FSB i h... wie kogo jeszcze powiadamiał że przestępstwo. Ale jak by dostała to było by super i ok. Taki bezstronny jest ja jego pryncypały

   Usuń
  3. Zgadza się. To jest pojeb tej Ryjmont, Taki sam paranoik jak Zbieralski i Fałsz. Wyjebali go z Gazety Gryfińskiej to założył portalik.

   Usuń
 76. Nie wolno poddac sie keczupowi.Dla niego najlepiej odpowiadaja czasy SB, pełna cenzura, zero wiadomości dla społeczeństwa.Widać, ze Krawiec cofnął się o 30 lat.Panie Karwiec idziemy do przodu,niech Pan zapomni o tych dobrych dla Pana czasach

  OdpowiedzUsuń
 77. Z faktami polemizować po prostu się nie da.

  1. Fakt 1 - Firma o nazwie Wydawnictwo ZEBRA, ani Nasza Gazeta Regionalna nie istnieją. Nie posiadają osobowości prawnej. Nie mają NIP, REGON, KRS.

  2. Fakt 2 - Na ul. Mur Południowy w Choszcznie nie istnieje żadna redakcja. Pod adresem wskazanym przez "redaktora" jest sklep z używaną odzieżą.

  3. Fakt 3 - Na ulicy Ogińskiego w Szczecinie nikt nie słyszał o Wydawnictwie ZEBRA. Takiej firmy tam nie ma.

  4. Fakt 4 - Gazetka ta nie jest Dwutygodnikiem społeczno kulturalnym jak pisze "redaktor". Ukazuje się co półtora miesiąca. W grudniu nie ukazała się w ogóle. Była wówczas dwumiesięcznikiem. O Społeczności i kulturze tyle w niej co przedruków ze strony KPP.

  5. Zespół redakcyjny "gazetki" jest bardzo obszerny. Redaktor naczelny oraz jego kobieta. Faktycznie pogratulować opiniotwórczości licznych dziennikarzy pracujących w piśmie.

  6. Gazetek ukazuje się może z 500 sztuk każdorazowo. Redaktor twierdzi, że 2500 egz.

  7. Gazetka zajmuje się głównie pluciem jadem, atakowaniem i oczernianiem ludzi.

  8. Czarne chmury dopiero się zgromadzą nad głowami naczelnego i jego partnerki życiowej. Za oszustwa skarbowe można iść siedzieć razem z deBilem. Puczek wam nie pomoże. Jest zajęty czym innym.  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cioły patentowane może Z. ma po prostu zarejestrowaną działalność w innym kraju? Dlatego nie znajdziecie w bazie NIP i REGON danych jego firmy. Zanim rzucisz oskarżenia baranie jeden z drugim najpierw skończ szkołę średnią, zdaj maturę, znajdź pracę a dopiero baw się w detektywa. Mase jednoosobowych działalności prowadzonych przez Polaków prowadzonych jest w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. A lokal redakcji mógł po prostu zmienić.

   Usuń
  2. jak nie wiadomo o co chodzi to pewnie o grubą kasę jak wieść gminna niesie Adamczyk chce przepchnąć przed wyborami fermy wiatrowe temat za grube milony który ustawi kilka "wybranych" osób z miasta i wsi na kilka pokoleń kosztem kilkunastu tysięcy pozostałych mieszkańców po co więc miałby się ktoś na ten temat rozpisywać i informować społeczeństwo tylko mógl by się z tego zrobić problem

   Usuń
  3. Fakty to są takie, ze redaktor tej gazety powinien niezwłocznie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To co tu wypisujecie nie może być bezkarne, jeżeli on tego nie zrobi , to zrobię to ja. Policja ustali wasze IP i zobaczymy kto będzie miał sprawę karną. Jak można tak szykanować człowieka za artykuły które opisują rzeczywistość? Jak policja ustali IP, na 100 % okaże się, że komentarze wychodziły m.in. z komputerów Starostwa i Urzędu Miasta. Człowiek niezwiązany z "Samorządem" nie zniżył by się do takich komentarzy, w obronie przestępstw dokonywanych przez władze naszego powiatu i gminy zgodnie jak to oni mówią " z literą prawa". Mam nadzieję, że redaktor jedynej gazety która opisuje to co tak naprawdę się dzieje w Powiecie Choszczeńskim, nie wystraszy się waszego szczekania i będzie dalej informował społeczeństwo o bezkarności, nadużyciach i pieniactwie naszych szanownych władz. Pozdrawiam redaktora i wszystkich dążących do prawdy.

   Usuń
  4. Brawo życiowa kobieta broni swojego Pana hehehe

   Usuń
  5. Brawo życiowa kobieta broni swojego Pana hehehe

   Usuń
 78. Brawo! W końcu ktoś dostrzegł i publicznie powiedział to czego domyślałam się od dawna. I tacy ludzie mają czelność innych nazywać oszustami.

  OdpowiedzUsuń
 79. tak patrzę na ten dziwny atak na gazetę i coraz bardziej jestem przekonany o tym że adamczyk ma poprostu za dużo do ukrycia idą wybory a gazeta wywleka tematy które są dla niego za bardzo nie na ręke być może zdał sobie sprawę że to dopiero początek i czym bliżej wyborów tym tematy będą cięższe za wszelką cenę chce ją pozbawić wiarygodności tylko zapomniał o jednym że sam jej nie ma już dawno

  OdpowiedzUsuń
 80. Jaką wiarygodność może mieć nielegalny szmatławiec wydawany na czarno w nieistniejącej redakcji składany w kuchni mieszkania na Wysokiej przy zupie grochowej? Dlaczego Zbieralski i Fausz robią z nas idiotów?

  OdpowiedzUsuń
 81. do tej pory patrzyłem na tą gazetkę z przymróżeniem oka ale te czepianie się jej przez Adamczyka i jego ludzi w roku wyborczym i to kilka miesięcy przed samymi wyborami daje bardzo dużo do myślenia i coś mi się wydaje że to nie wydawcy tej gazety robią z nas idiotów a nawet jestem po tym wszystkim tego pewien !!!

  OdpowiedzUsuń
 82. "Wydawcy" - zakompleksieni "dziennikarze" z prowincjonalnej mieściny. Zapytajcie ludzi którzy ich znają trochę bliżej a powiedzą co to za osobowości. Znacie ich przyjaciół? tacy ludzie przyjaciół nie mają. To małe, drobne kreatury które chcą jakoś zaistnieć w społeczeństwie.

  OdpowiedzUsuń
 83. Sprawa tej firmy krzak - wydawnictwo zebra nasza gazeta regionalna tak mnie zainteresowała, że złożyłam dziś w tej sprawie pismo o do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o kontrolę wydawcy gazetki. Jako adres redakcji podałam jej prawdziwą siedzibę czyli mieszkanie na ul. Wysokiej. Zastanawiam się czy złożyć doniesienie do prokuratury. Oszustwo jest ścigane przecież z oskarżenia publicznego.

  OdpowiedzUsuń
 84. Nosił wilk razy kilka. Aż przyszła kryska na matyska. Jak dojebią oszustom kare to redaktor 2xL przejdzie na dietę żeby zarobić na jej spłatę. Ta obleśna była kochanka księdza będzie musiała stanąć na Płoni żeby zarobić na spłatę kar swojego Pana.

  OdpowiedzUsuń
 85. Jeszcze większym chujem i skurwysynem niż Fałusz i Zbieralski jest deBIL. To jest dopiero kanalia i złodziej który 3 lata ma jak w banku za przestępstwa w MPGK.

  OdpowiedzUsuń
 86. Rejestr Dzienników i Czasopism
  Dostęp do rejestru czasopism
  Rejestr jest jawny.
  Informacje o Rejestrze czasopism pod telefonem 22 440-31-76.
  Od 1 marca 2009 roku istnieje możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie, pokój 505 (V piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.30.

  INFORMACJE DOTYCZĄCA REJESTRU CZASOPISMA/DZIENNIKA
  PODSTAWA PRAWNA:
   Ustawa z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.)
   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism (Dz. U. z dnia 18 lipca 1990 r. ze zm.)
  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Sądzie Okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.
  WNIOSEK O REJESTRACJĘ
  Wniosek o rejestrację powinien zawierać:
  1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
  2. dane osobowe redaktora naczelnego tj. imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku imiona rodziców, dokładny adres
  3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
  4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
  Do wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika należy dołączyć:
  1. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z ostatnich 3 miesięcy, w przypadku gdy wydawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  2. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych oraz obywatelstwa polskiego,
  3. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego w trybie art. 25 ust. 3 ustawy prawo prasowe,
  4. pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, że nie korzysta z immunitetu procesowego, a przypadku korzystania przez niego z immunitetu procesowego, do wskazania redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną.
  Opłata stała za wpis do rejestru wynosi 40,- złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na konto sądu.
  Rejestracja stron i portali internetowych jest dokonywana, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24 z 1984 r. ze zm.), tj. ukazuje się w Internecie za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu.
  Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 20 ust. 2, lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.
  WNIOSEK O WPISANIE ZMIAN DO REJESTRU
  Wniosek o wpisanie zmian do rejestru powinien zawierać:
  1. dane wnioskodawcy
  2. tytuł i numer rejestru
  3. nowe dane podlegające wpisowi
  Do wniosku należy załączyć stosowne dokumenty (np. aktualny odpis z KRS, dokumenty wykazujące przejście praw do tytułu).
  Za każdą zmianę podlegająca wpisowi do rejestru dzienników i czasopism należy uiścić opłatę w wysokości 40,- złotych w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na konto sądu.
  WNIOSEK O ZACHOWANIE WAŻNOŚCI REJESTRACJI
  Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.) rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydawania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.
  Wniosek o zachowanie ważności rejestracji winien zawierać:
  1. dane wnioskodawcy
  2. tytuł i numer rejestru
  3. wskazanie daty od kiedy zaprzestano wydawania czasopisma tj. daty ukazania się ostatniego numeru periodyku, do wniosku należy dołączyć także kopię jego strony tytułowej.
  Wzory wniosku o rejestrację czasopisma/dziennika oraz o wpisanie zmian w tym rejestrze znajdują się w zakładce Biuro Obsługi Interesantów (BOI)/ WZORY
  http://www.warszawa.so.gov.pl/wzory.html
  OdpowiedzUsuń
 87. Hasło przedmiotowe Czasopisma regionalne i lokalne

  Hasło dodatkowe Zboralski, Andrzej Marek. Red.

  ISSN 1731-3236
  Nr bibliografii narodowej BWC 2003/989

  OdpowiedzUsuń
 88. Imię ANDRZEJ MAREK
  Nazwisko ZBORALSKI
  Numer NIP 8510310850
  Numer REGON 810506439
  Firma przedsiębiorcy ZEBRA A.M. ZBORALSKI

  OdpowiedzUsuń
 89. W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia) stanowi przestępstwo[2], zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat[3].

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zbieralski, Fałusz, Opalony, Keczup czy deBIL chcieli się targnąć na swoje życie? Niech skoczą z domu towarowego na czubek fontanny :P

   Usuń
  2. Locha Bu...yk się poczuła lekko zagrożona. Chciała się targnąć na swoje życie dlatego też biła się w sądzie o Opalonego Starostę. Cześć i chwała bahaterom

   Usuń
 90. Szkoda tylko, że takich numerów nie ma w Polskiej Ewidencji Działalności Gospodarczej... bajki prawisz Małgochna.

  OdpowiedzUsuń
 91. Naczelnik naszej choszczeńskiej Skarbówki zapozna się zapewne z twoimi argumentami i po kontroli sprawdzi czy masz rację Małgorzato. Będziesz mogła ze swoim konkubentem zamieścić o tym ciekawą publikację. Wykupię wówczas cały nakład.

  OdpowiedzUsuń
 92. Ludzie, ktoś ma odwagę pisać jak jesteśmy okradani przez naszych wybrańców, a wy jesteście z tego powodu oburzeni. Czy to jest normalne zachowanie? Od kiedy to złodzieja się broni a nie karze?

  OdpowiedzUsuń
 93. No złodzieja się karze dlatego skarbówka zajmie się Zbieralskim i Fałusz

  OdpowiedzUsuń
 94. LUCYNA TWOJE IP JUŻ NAMIERZONE

  OdpowiedzUsuń
 95. Wasze wpisy są żałosne.

  OdpowiedzUsuń
 96. A moje IP to co, gorsze?
  Tyle razy Was opierdalałem i na nic?
  W takim razie pocałujta a ch... wójta!

  OdpowiedzUsuń
 97. Poszedłem dziś do redakcji Naszej Gazety Regionalnej celem uzyskania autografu na zdjęciu redaktora XXXL, a tu sklep z majtkami zamiast Redakcji. Zaskoczony spoglądam w stopkę redakcyjną. Adres się zgadza. Kupiłem więc sobie majtki oraz stanik dla swojej kobiety w redakcji Naszej Gazety Regionalnej. Oszuści górą.

  OdpowiedzUsuń
 98. Bo firma krzak zmieniła siedzibę. Teraz mieści się na Wysokiej w kuchni u Małgochny.

  OdpowiedzUsuń
 99. Szanowny Panie Andrzeju Marku Zboralski, w imieniu wszystkich niezatrudnionych w samorządzie powiatowym i gminnym mieszkańców powiatu choszczeńskiego, dziękuję Panu i wszystkim Pańskim współpracownikom zaangażowanym w tworzeniu „ Naszej gazety”, za rzetelne informacje i publikacje przedstawiające rzeczywisty wizerunek Naszych władz samorządowych. Liczę na wytrwałość Pańskiego zespołu w dążeniu do prawdy i z niecierpliwością czekam na wydanie kolejnego nr. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 100. Nie warto o tym wszystkim mówić, na tak żenująco niskim poziomie intelektualnym. Zastanawiające dlaczego tak mało informacji dociera do opinii publicznej na temat naszych elit to jest prawników i lekarzy. Dowiedziałam się, że w poniedziałek będą gościć w naszym sądzie władze centralne i wojewódzkie żeby pogratulować rychłego powrotu sądu w naszym mieście ( od 1.01.2015r), który do tego czasu będzie już wyremontowany i wzmocniony kadrowo o 1 etat sędziowski.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Warto warto. Dwóch oszustów: Zbieralski i Łałusz nie zmieniajcie tematu. Już wszyscy w Choszcznie wiedzą o waszej firmie krzak. Po kilku wnioskach do urzedu skarbowego zatańczą z wami bez muzyki oszuści.

   Usuń
  2. Po kilku wnioskach o zbadanie oświadczeń majątkowych samorządowców z Choszczna, też zaczniecie tańczyć bez muzyki. Jak to dobrze, że już niedługo wybory, jak w tej piosence "pójdę boso, pójdę boso"!

   Usuń
 101. Mogę powiedzieć, że Pan Zboralski nie jest oszustą, a wręcz przeciwnie pisze o oszustach i w tym jest problem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nielegalna gazetka bez NIP, REGON i KRS, nieistniejąca redakcja na Murze Południowym i firma krzak na Ogińskiego w Szczecinie pod nazwą wydawnictwo ZEBRA. Z redaktora 4xL prawy i uczciwy obywatel przecież.

   Usuń
  2. Obywatelu przestań się powtarzać, bo stajesz się 4x nudny przecież.

   Usuń
 102. W Choszcznie jak za komuny, jedyny cel odciąć społeczeństwo od informacji.Cel niedopuszczenia TELsatu do filmowania sesji miejskiej się udał, ,bo po co pokazywać jak Jabłecki i Jędrowski się szmacą, teraz należy zlikwidować wydanie gazety lokalnej. Uważam,że nie mieszkamy w Ciemnogrodzie.

  OdpowiedzUsuń
 103. Pani Małgosia widać bardzo naraziła się artykułem o swawoli Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie i kierownika Radnego Jagiełly. Przecież te 817 tyś. kary zapłacimy my nie Radny Jagiełło ale widzę po komentarzach, że jest dużo chętnych do zrzuty na karę za wycinkę drzew.

  OdpowiedzUsuń
 104. A i tak, wszyscy spotkamy się kiedyś w sądzie, jak nie na tej ziemi to na Sądzie Bożym .Amen.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na Ogińskiego w Szczecinie w nie istniejącej firmie krzak ZEBRA.

   Usuń
 105. Niedługo zobaczymy czy ta Klempa Zbieralskiego taka uczciwa, razem z nim będą spowiadać się w urzędzie skarbowym.

  OdpowiedzUsuń
 106. Panie Marku włożył Pan kij nie tylko w mrowisko ale rzec by można w szerszenie. Pana obiektywizm i ujawnienie namiastki tego co się dzieje wywołało po prostu tajfun. Ci co tu Pana obrażają są umoczeni po koniuszki włosów w różne przekręty i boją się że Pan wiele upubliczni. Piszą że nikt nie czyta Pana gazety. To nieprawda! Ludzie jak zobaczyli że upublicznia Pan to co się dzieje naprawdę, jakie przekręty są robione, jak znikają nasze pieniądze podatników czytają Pana gazetę z zaciekawieniem. Ketchup, Śliżewski i im podobni dobrze wiedzą że to co Pan pisze o ich "uczciwości" będzie miało ogromny wpływ na wybory. Panie Marku, Pani Małgosiu trzymajcie tak dalej a ludzie będą Was szanować. Pozdrawiam i nie poddawajcie się, nie przestraszcie się tych kombinatorów i gównozjadów.(Pierwszy specjalista od gówna to Śliżu)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przyłączam się do apelu i pozdrawiam serdecznie.

   Usuń
 107. Oszuści z niezarejestrowanego "biznesu" KRZAK -ZEBRA jestem z wami. Czekam jak was Skarbówka zamknie za przestępstwa skarbowe. Wówczas za chlebem wyjedziecie do Anglii myć kible. Zniknie z naszego miasta dwóch pojebów i oszutsów : 2xL i była kochanka księdza.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przypominam, że na stronach wydania 02/2014 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Choszcznie zamieścił ogłoszenie w którym zachęca do składania PIT-ów przez internet. Jak widać Urząd Skarbowy nie miał problemu z dotarciem do redakcji.

   Usuń
  2. To teraz prześwietli firmę - krzak. A zawiadomień o prześwietlenie jej jak się dowiedziałam wpłynęło aż 3.

   Usuń
  3. To chyba na Wysoką przyjechali, no chyba, że do "redakcji" na Murze Południowym, gdzie sprzedają majtki i staniki hehe

   Usuń
 108. Chcę umieścić na blogu skan zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oszustwa przez Zbieralskiego i Fałusz, które złozyłam w piątek na Niedziałkowskiego. Dotyczy to przestępstwa oszustwa i prowadzenia nielegalnej firmy ZEBRA. Jak to zrobić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakiej firmy? przecież oni żadnej firmy nie prowadzą. na czarno tą szmirę wydają. To ścierwo finansował Śledziu, a odkąd przestał to Fałsz i Zbieralski go zaczęli atakować. To ich metoda na pozyskiwanie sponsorów do wydawania szmiry. ale społeczeństwo już się poznało na oszustach.

   Usuń
  2. Przecież jak umieścić skan dokumentu w sieci wie już przedszkolak!

   Usuń
  3. Oświeć mnie jak go umieścić na tym blogu. Z góry dziękuję.

   Usuń
 109. Tak czytam wasze wypowiedzi i myślę, że należy przyjrzeć się kolejnemu nielegalnemu biznesowi niejakiemu ATRIUM nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami? przez salową Łalusz? Skarbówka ma roboty na cały 2014 rok.

  OdpowiedzUsuń
 110. Z tym Urzędem Skarbowym za bardzo przesadzacie, Przecież Naczelnik jest napewno czytelnikiem Regionalnej jak Wy szanowni krytycy i reszta społeczeństwa. Staje się to nudne, popatrzcie najlepiej na siebie, bo inaczej Pan Zboralski będzie miał zajęcie,będzie Was smarował i pisał o Was do póżnej jesieni. Panie Marku naprawdę ma Pan wiecej zwolenników jak Pan to sobie wyobraża.Powodzenia

  OdpowiedzUsuń

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty