sobota, 26 stycznia 2013

sokół - ornitolog

Pewna wrona siedziała na drzewie i przez cały dzień nic nie robiła. Mały zajączek zobaczył wronę i spytał: Czy mogę rownież sobie tak usiąść i cały dzień nic nie robić? Wrona odpowiedziała: Ależ oczywiście, czemóż nie. Więc zajączek usiadł sobie na ziemi pod wroną i odpoczywał. Nagle nadbiegł lis, skoczył na małego zajączka i go pożarł.
Wniosek: Żeby sobie siedzieć i nic nie robić, musisz siedziec bardzo, bardzo wysoko. Jak z morału wynika w zwierzncu powiatowym ,żle się dzieje ,do Rady Powiatu wplynął wniosek o zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z przewodniczącym rady Powiatu bez okresu wypowiedzenia z powodu jakis problemów związanych z gospodarką finansową.Wódz opalony szuka poparcia PSLu odznaczających jej członków zasłużony dla Powiatu ,w tym największego oponenta radnego z tego klubu.Takiego obrotu sprawy nikt się niespodziewał.Radni winni mając na uwadze złożone ślubowanie podjąć w tej sytuacji decyzję o rozwiązania Rady Powiatu.W Sejmie i Senacie nagrody zostały przeznaczone na cele społeczne ,a co na to Pani Ela i Lucyna też przekazały swojej nagrody na cele społeczne.Meblowanie biur starostwa trwa ,nastąpiła zmiana mebla fotelowego ubogiego,to odzidziczy te uprgnione siedzisko starosty.Starosta przycznia się do zwięszenia bezrobocia,teraz podejmie walkę z nim ,posyłjąc emrytów ze starostwa do domu.W gminie naszej Burmistrz odesłał emerytkę radną wojewódzką,to zarządzono zarząd komisarczny PO w strukturze powiatowej PO

czwartek, 24 stycznia 2013

Rekordowe bezrobocie w Powiecie Choszczeńskim | Choszczno.ORG

Rekordowe bezrobocie w Powiecie Choszczeńskim | Choszczno.ORG: "Aż sześciu na dziesięciu mieszkańców wsi z ternu Powiatu Choszczeńskiego nie ma pracy. Statystyka 26,9% bezrobotnych mieszkańców powiatu przeraża. Optymizmem nie napawają też perspektywy. Przez kolejne dwa lata ludzi bez pracy może być jeszcze więcej. Bez zmiany nastawienia, czasem zaryzykowania, a przede wszystkim aktywizacji pracy nie będzie, mówią ludzie z urzędu pracy i pracodawcy. Wśród bezrobotnych dominują osoby młode w wieku do 34 lat."

'via Blog this'

Starostowie krytycznie o reformie sądów | rp.pl

Starostowie krytycznie o reformie sądów | rp.pl: "We wtorkowej naradzie zorganizowanej w Sejmie przez klub PSL wzięli udział przedstawiciele 79 powiatów, w których na mocy rozporządzenia Gowina doszło do reorganizacji sądów rejonowych. Reforma weszła w życie 1 stycznia 2013 r. Polegała na przekształceniu sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów. Według starosty Choszczna Lesława Śliżewskiego sąd rejonowy w jego powiecie był oceniany jako jeden z najlepszych w województwie zachodniopomorskim pod względem wydajności."

'via Blog this'

sobota, 19 stycznia 2013

bezużyteczny - kelner

"Janek spacerował ze swoim dziadkiem po Paryżu. W pewnym momencie ujrzeli szewca, którego obrażał jakiś klient, twierdząc, że źle naprawił mu buty. Szewc wysłuchał spokojnie skarg klienta, przeprosił go i obiecał prędko naprawić swój błąd. Janek z dziadkiem zatrzymał się w kawiarni. Przy sąsiednim stoliku kelner prosił jakiegoś mężczyznę sprawiającego wrażenie bardzo ważnej osoby, aby przesunął nieco swoje krzesło, bo nie mógł swobodnie przejść. Mężczyzna obsypał go potokiem obelg i kategorycznie odmówił. - Nigdy nie zapomnij tego, co właśnie widziałeś - rzekł dziadek do Janka. - Szewc przyjął skargę klienta, podczas gdy ten człowiek obok nas nie chciał ruszyć się z miejsca. Ludzie, którzy wykonują jakieś przydatne zajęcia, nie przejmują się wcale, jeśli są traktowani tak, jakby byli bezużyteczni. Natomiast ludzie, którzy nie robią nic pożytecznego, zawsze uważają siebie za osoby niezwykle ważne i swój brak kompetencji zasłaniają autorytetem władzy.Starosta zgodnie z tą przypowieścią zawiadomił prokuraturę o tym ,że jedna z pracownic walcząc ze strostwem o mobing przekazała dokumenty Sądowi w swojej obronie,to ubogi Starosta powołując się na autorytet władzy,zawidamił organ Prokuratorski o ujawnieniu tejmnicy służbowej ,ktora w tym przypadku nie występuje . Turdno pogodzić się z widmem przegranej z pracownicą będącą pod nadzorem ubogiego Starosty a wcześniej nadzorowaną przez Starostę ROMANA,myśląc że to RSP Reczko ,to można pracowników traktować jak poddanych nie mających żadnych praw.Zawiadomienie to może mieć skutek odwrotny dla zaiadamiającego.Ważnym zajęcie ubogiego Starosty było uczetniczenie w castingu sprzątaczek ,wybór PAŃ to sprawa dla powiatu najwyższej wagi wymagała udziału wodza.Ciekawe jest to ,że aż firma z Gorzowa Wlkp sprosta wymaganiom opalonego,Lusi i Elusi.Sprawa to rodzi pytanie jaki bęzie koszt tej usługi,to czy nie dobrze byłoby aby sprząały dotychczasowe Pani na umowę o pracę ,tym samym przeciwdziałał bezrobociu a nie zwiększał na terenie powiatu . Ubogi żeby ni nie zdziadzieć do reszty zorganizował sobie dojazd do Starostwa po przez zatrudnienie pracownika do geodezji z Pełczyc aby dowoził jego osobę z przyczyn wiadomych dla każego.Jak Panie Strosto mają żyć, ktorzy zarabiają minimalną kwotę i muszą ponosić koszty dojazdu."

niedziela, 13 stycznia 2013

pecunia non olet - finansista

"Z tej maksymy łacińskiej wynika że pieniądz nie śmierdzi widać to po polityce zatrudnienia specjalistów takich jak obsługa prawna urzędu gminy i powiatu są to osoby ze Szczecina tak jak by było brak miejscowych.Obsługa prawna chyba nie jest najlepsza,a nie małe wynagrodzenia są nie adekwatne do wykonywanej pracy.Obsługa jest w gminie wykonywana emeilowo ,zatem efekty są stosowne do metody obsłgi a nie do wynagrodzenia.Zatrudnienie tych osób nie jest wolne od powiązań presonalnych rekomendowanych przez osoby mające powiądzania z decydentami .Nasze pieniądze są wydawane w stolicy naszego regionu.Taka sytuacja panuje zarówno w gminie i w powiecie.Po obejrzeniu sesji Rady Powiatu odpowiedzi Starosty biedaka na interpelację radnej Pani Kaszak w sprawie nagród dla skarbniczki powiatu Pani Eli i Lusi,gdzie ubogi stwierdził ,że ngrody dla tych Pań wachają okolo 13.000,00 tys zł rocznie,a po sesji w następnym dniu przyznał dla Pani skarbnik powiatu nagrodę w wysokości 6000,00zł a dla Pani Lusi 5000.00zł oraz kierownikom wydziałow w kwotach od 4000,00 do 2000,00 zł. Tym samym ubogi Starosta pokazał co sądzi o radnych,nie licząc z ich opiniami ,według maksymy ;psy szczekają a karawana idzie dalej;.Przywołana maksyma ,że pieniądz....; jest adekwatne do opisanej sytuacji.Czas może zebrać sie pod starostwem i gminą dac wykaz deakceptacji rządow tych panów?."

Pogoda dla miasta i woj. Zachodniopomorskiego - brzanek

"Witam chciał bym przedstawić wam moje hobby jakim jest prognozowanie pogody dla Choszczna oraz regionu. Naszym regionem jest całe województwo Zachodniopomorskie.
Nasze prognozy wydawane są na podstawie różnego rodzaju modeli numerycznych oraz innych serwisów o tej samej tematyce.
Jeśli chodzi o sprawdzalność naszych meldunków pogodowych musicie się sami przekonać. Wystarczy zaglądać na naszą stronę www.pogoda-choszczno.pl.
Na w/w stronie poza prognozami pogody na najbliższe dni znajdziecie również ostrzeżenia wydawane odnośnie groźnych zjawisk takie jak burza, opady, wiatr, mrozy i upały a nawet trąb powietrznych. Po za tym wszystkim w naszym serwisie możecie sami dodawać pogodowe meldunki z różnych miejsc naszego regionu oraz aktualne panujące warunki za oknem dzięki własnej stacji pogody.
W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z Jarkiem ze Szczecina który również zajmuje się prognozowaniem pogody dla regionu.
W przyszłości być może powstanie specjalne stowarzyszenie dla zachodniopomorskich meteorologów.
W dalszym ciągu poszukujemy ludzi do współpracy, jeśli macie podobne zainteresowania to zapraszam do kontaktu podanego na stronie internetowej pogoda-choszczno.pl"

piątek, 11 stycznia 2013

www.choszczno.pl - Pierwsze już witają

www.choszczno.pl - Pierwsze już witają: "CHOSZCZNO Na granicy gminy, przy drogach prowadzących z Drawna, Recza, Suchania, Pełczyc, Krzęcina i Bierzwnika staną witacze. Wjeżdżających do naszej gminy witać będzie graficzna kompozycja składająca się z loga, biało-czerwono-zielonego żagla i czterech piktogramów umieszczonych na niebieskim tle."

'via Blog this'

czwartek, 10 stycznia 2013

ubogi - pro bono publico

"Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2012-11-08

Data wpływu
2012-08-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Henryk Dolecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Dolecki po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] r. [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie
Na rozprawie w dniu 26 września 2012 r. w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu skarżący złożył wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Celem rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Sąd postanowił rozprawę odroczyć a nowy termin wyznaczyć z urzędu.

W dniu [...] r. do Sądu wpłynął formularz wniosku o prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata sporządzony przez L. Ś. na druku PPF.

Uzasadniając swój wniosek skarżący podał, że od kilku lat samotnie wychowuje i opiekuje się swoją matką, która wymaga wsparcia medycznego i ciągłej opieki, z czym związane są zwiększone nakłady finansowe. Skarżący wskazał ponadto, że po śmierci swojej żony, celem uregulowania wszelkich spraw majątkowych zaciągnął kredyt w wysokości [...] tysięcy złotych. Dodatkowo wskazał, że zaciągnięty kredyt na zakup domu, nie pozwala mu na dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi wnioskodawcy zatrudnienie adwokata.

Wnioskodawca oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z [...] – letnią matką H. Ś., [...] – letnią córką M. Ś. oraz [...] – letnim synem P. Ś. Posiada dom o powierzchni [...] m2 wraz z przydomową [...] arową działką, garażem oraz mieszkanie o powierzchni [...] m2. podniósł, że osoby prowadzące wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe nie posiadają majątków odrębnych. Oświadczył ponadto, że nie posiada żadnych środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.

Źródłem utrzymania rodziny jest miesięczny dochód w kwocie [...] zł osiągany przez skarżącego z tytułu umowy o pracę, emerytura matki skarżącego w kwocie [...] zł, kwota [...] zł uzyskiwana przez córkę skarżącego z tytułu umowy o pracę oraz kwota [...] zł otrzymywana przez syna skarżącego również z tytułu umowy o pracę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 3).

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ww. ustawy, prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskujący o taką pomoc wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny. Natomiast w zakresie całkowitym – gdy wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1).

Na wstępie należy zaznaczyć, że instytucja przyznania prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest stosowana wobec osób o trudnej sytuacji materialnej, czyli takich, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia lub środki te są tak bardzo ograniczone, że wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Odnosi się również do sytuacji, w których dochód rodziny jest na tyle niski, że poniesienie kosztów związanych z opłaceniem profesjonalnego pełnomocnika spowodowałby problem z pokryciem wydatków tzw. "koniecznego utrzymania", rozumianych jako zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych takich jak zakup żywność, środków czystości czy odzieży. Na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

W świetle oświadczeń zawartych w złożonym wniosku PPF nie można wnioskodawcy zaliczyć do osób której środki do życia są ograniczone,

a poniesienie wydatku polegającego na uzyskaniu pomocy profesjonalnego pełnomocnika wiązałoby się z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu rodziny na co wskazuje dochód czteroosobowej rodziny, kształtujący się na poziomie [...] zł miesięcznie, czyli [...] zł na osobę, a także posiadany przez niego majątek – dom oraz mieszkanie.

Odnosząc się do kosztów strony związanych z ponoszeniem przez nią rat kredytów należy wskazać, że zaciąganie przez stronę zobowiązań jest indywidualną sprawą strony i nie może skutkować przerzuceniem na Skarb Państwa ciężaru ponoszenia kosztów powstałych z tytułu prowadzonych przez nią postępowań sądowych (por. post. NSA z dnia 7 października 2005 r., sygn. akt II FZ 624/05, publ. na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Biorąc powyższe pod uwagę należy podnieść, że L. Ś. nie wykazał, że faktycznie znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji należało, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w postanowieniu.

Jak wczytać się w treść postanowienia to wnioskodawca jest ubogi jak mysz mimo ,że posiada dochdy powyżej 10.000,00zl miesięcznie i to od prawie 6 lat. Należy zadać pytanie jak mają życ Panie Starosto rodziny ,gdzie dochód nie przekracz na osobę 600,00zł m-sięcznie. Panu nie wystarcza 3500,00zł to jak żyć Panie starosto.Zresztą to widać po Pana rządach w Powiecie ,nowe lampy oświetleniowe walają się po piwnicy,a nowe instalacje sieci internetowej i elektrycznej zostały zamurowane ,co na to Pani Lusi i Elunia.

PS. orzeczenia merytorycznego jeszcze nie wydano"

niedziela, 6 stycznia 2013

czystki w mieście - porządkowy

"Ciąg dalszy porządkowania podwórka gminego po byłym prezesie CHPGK panu Konradzie Bil,pracę straciła kadrowa osoba bliska panu prezesowi.Obecny prezes Siódmak pewnie zawdzięcza obecne stanowisko kolgacjom rodzinnym ,w taki sposób,że jest swatem radnego gminnego pełniącego funkcję prezesa RSP Rzecko.Widać ,że radni rządzą gminą na całego,już nie wystarcza RSP by lokować swoich swatów,co będzie ,gdy ich przbędzie a spółek nie będzie,strach pomyśleć.Godnym faktem odnotowania jest to,że z urzędem gminy pożegnała się radna Sejmiku Zachodniopomorskiego Krystyna Bugaj,widać ,że obecny burmistz miał dosyć dwuwładzy ,tym bardziej ,iż ta Pani sprzyjała opozycji burmistrzowskiej trzymając sztamę z Tadeuszem Puczyńskim.Pośredniczkami tego układu są panie ze starostwa Lusi i Elżunia,dowodem tego jest to,że osoba sprawująca funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie pochodzi z powiatu."

środa, 2 stycznia 2013

Głos powiatu głsem ludu - krytyk

Na wstępie chciałbym złożyć cztelnikom tej strony najlepsze życzenia noworoczne ,aby ten rok 2013 był lepszy niż poprzedni,by nikomu nie zabrakło chleba i coś do niego,by nie tolerować cwaniaków ,którzy jako pasożyty żyją na nasz koszt.Ostani numer Głosu Powiatu jest przykładem trwonienia publicznej forsy i tak na okładce zatytułowanej ;Od starosty; zdjęcie opalonego wodza powiatu i tak co druga stronica . Materiał pod tutułem nowy komendant policji to materiał tak zwany zapchaj dziurę nia aktualny bo przebrzmiały z conajmniej od pażdziernika 2012r.Komunikat rzecznika powiatowego konsumentów to także zbyteczny wydatek ,bowiem i tak nic nie pomoże ,wystarczy spytać się ile wytoczył spraw w obronie nas.Miło taże zerkać na zdjęcia pani Małgorzaty Buchajczyk i pana Jana Jagiełło ,którzy tak ochoczo wypowiadają o pracy w samorządzie zapominając o tym co najważniejsze to rolnictwo,ale zapominają o strajku rolników ,no co za pamięć.Nie sposób pominąć inwestycji 2012 remontu budynku starostwa to jest kryształków i płytek z hiszpani, aranżacja Pani Eli i Lusi przez co sprzątaczki zostały wylane z pracy.Starosta w biuletynie jak sekretarz PZPR bowiem żadna impreza nie mogła się bez niego odbyć.Dzień wydania głosu to dzień blasku starosty za nie małą forsę pubiczną .

Dodaj artykuł

Popularne posty