czwartek, 10 stycznia 2013

ubogi - pro bono publico

"Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2012-11-08

Data wpływu
2012-08-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Henryk Dolecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Dolecki po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] r. [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie
Na rozprawie w dniu 26 września 2012 r. w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu skarżący złożył wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Celem rozpatrzenia przedmiotowego wniosku Sąd postanowił rozprawę odroczyć a nowy termin wyznaczyć z urzędu.

W dniu [...] r. do Sądu wpłynął formularz wniosku o prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata sporządzony przez L. Ś. na druku PPF.

Uzasadniając swój wniosek skarżący podał, że od kilku lat samotnie wychowuje i opiekuje się swoją matką, która wymaga wsparcia medycznego i ciągłej opieki, z czym związane są zwiększone nakłady finansowe. Skarżący wskazał ponadto, że po śmierci swojej żony, celem uregulowania wszelkich spraw majątkowych zaciągnął kredyt w wysokości [...] tysięcy złotych. Dodatkowo wskazał, że zaciągnięty kredyt na zakup domu, nie pozwala mu na dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi wnioskodawcy zatrudnienie adwokata.

Wnioskodawca oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z [...] – letnią matką H. Ś., [...] – letnią córką M. Ś. oraz [...] – letnim synem P. Ś. Posiada dom o powierzchni [...] m2 wraz z przydomową [...] arową działką, garażem oraz mieszkanie o powierzchni [...] m2. podniósł, że osoby prowadzące wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe nie posiadają majątków odrębnych. Oświadczył ponadto, że nie posiada żadnych środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.

Źródłem utrzymania rodziny jest miesięczny dochód w kwocie [...] zł osiągany przez skarżącego z tytułu umowy o pracę, emerytura matki skarżącego w kwocie [...] zł, kwota [...] zł uzyskiwana przez córkę skarżącego z tytułu umowy o pracę oraz kwota [...] zł otrzymywana przez syna skarżącego również z tytułu umowy o pracę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 2). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (§ 3).

W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ww. ustawy, prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskujący o taką pomoc wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny. Natomiast w zakresie całkowitym – gdy wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1).

Na wstępie należy zaznaczyć, że instytucja przyznania prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest stosowana wobec osób o trudnej sytuacji materialnej, czyli takich, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia lub środki te są tak bardzo ograniczone, że wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Odnosi się również do sytuacji, w których dochód rodziny jest na tyle niski, że poniesienie kosztów związanych z opłaceniem profesjonalnego pełnomocnika spowodowałby problem z pokryciem wydatków tzw. "koniecznego utrzymania", rozumianych jako zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych takich jak zakup żywność, środków czystości czy odzieży. Na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

W świetle oświadczeń zawartych w złożonym wniosku PPF nie można wnioskodawcy zaliczyć do osób której środki do życia są ograniczone,

a poniesienie wydatku polegającego na uzyskaniu pomocy profesjonalnego pełnomocnika wiązałoby się z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu rodziny na co wskazuje dochód czteroosobowej rodziny, kształtujący się na poziomie [...] zł miesięcznie, czyli [...] zł na osobę, a także posiadany przez niego majątek – dom oraz mieszkanie.

Odnosząc się do kosztów strony związanych z ponoszeniem przez nią rat kredytów należy wskazać, że zaciąganie przez stronę zobowiązań jest indywidualną sprawą strony i nie może skutkować przerzuceniem na Skarb Państwa ciężaru ponoszenia kosztów powstałych z tytułu prowadzonych przez nią postępowań sądowych (por. post. NSA z dnia 7 października 2005 r., sygn. akt II FZ 624/05, publ. na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Biorąc powyższe pod uwagę należy podnieść, że L. Ś. nie wykazał, że faktycznie znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tej sytuacji należało, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w postanowieniu.

Jak wczytać się w treść postanowienia to wnioskodawca jest ubogi jak mysz mimo ,że posiada dochdy powyżej 10.000,00zl miesięcznie i to od prawie 6 lat. Należy zadać pytanie jak mają życ Panie Starosto rodziny ,gdzie dochód nie przekracz na osobę 600,00zł m-sięcznie. Panu nie wystarcza 3500,00zł to jak żyć Panie starosto.Zresztą to widać po Pana rządach w Powiecie ,nowe lampy oświetleniowe walają się po piwnicy,a nowe instalacje sieci internetowej i elektrycznej zostały zamurowane ,co na to Pani Lusi i Elunia.

PS. orzeczenia merytorycznego jeszcze nie wydano"

38 komentarzy:

 1. To woła o pomstę do nieba, ten człowiek nie ma honoru.Jak można przerzucać na podatników koszty pełnomocnika z urzędu w swojej sprawie, przy takich dochodach.Wstyd panie starosto.

  OdpowiedzUsuń
 2. Bo skonam. Wstydu ten człowiek nie ma. Gdyby każdy inny człowiek miał 10 000 dochodu, dom na utrzymaniu ,tylko dwoje dzieci i jedną matkę to skakał by z radości do góry... a nie strugał biedaka. Jak nie stac na postępowanie sądowe, to wystarczy nie jeżdzić po pijaku

  OdpowiedzUsuń
 3. To dużo głębszy problem. Normalni ludzie mają honor, albo inaczej mówiąc poczucie swojej wartości. Ludzie nie mający swoich wewnętrznych zasad zrobią z siebie szmatę, byle utrzymać dla siebie lub swoich grupy interesantów dotychczasowe przywileje, status qvo. Problem jest w tym, że to my ich wybieramy. Tych z zasadami traktujemy w wyborach jak przygłupów, a potem jęczymy i znowu wybieramy dietetyków, dupków,ćmoków i co najwyżej szmaciarzy. Nie oni są winni, TO MY JESTEŚMY TEMU WINNI. ONI MAJĄ TYLKO DOBRYCH PRAWNIKÓW I DO BÓLU WYKORZYSTUJĄ PRZEPISY. BOLESNE, ALE PRAWDZIWE - TO MY JESTŚMY DUPKAMI CO CZTERY LATA. I nadal będziemy,tylko wywindujemy szmaciarza bardziej z lewa, bardziej z prawa, bardziej albo mniej napasionego, z układami albo bez, ale NADAL TO BĘDĄ SZMACIARZE. DUPKI ZAWSZE WYBIERAJĄ SZMACIARZY. Ja taki też byłem, ale już nie będę.

  OdpowiedzUsuń
 4. Co za chamstwo za nasze pieniadze sie szerzy
  Nie dosc ze nadal utrzymuje kryminaliste na stołku starosty choszczenskiego
  to jeszcze wiekszosc zdemoralizowanych radnych to akceptuje
  Mam nadzieje ze Bil zrobi z ta szopka porzadek
  Dostal kopa w dupe z prezesostwa mpgk to moze bedzie mial wiecej czasu
  na rozkminę co z ta tragifarsą zrobic
  a nie błaźnic sie o przywrocenie na stołek persona non grata. Sam mówiłeś zwycięzca bierze wszystko.
  BIL jak sie szczycisz przedsiebiorczoscią to weź się za powiat.
  Adamczyk dał ci szanse na wykazanie się
  Miej honor ale nie taki jak ten błazen Śliżewski co się przyspawał do koryta

  OdpowiedzUsuń
 5. Starosta gra na czas -każdy miesiąc to 10 tys. zł. Który z was nie robiłby tego samego, no który ???
  Ostatni normalnie honorowy to był rotmistrz Pilecki. Teraz to tylko pomyje postkomunistyczne z nielicznymi wyjątkami.

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy będzie miał czelnośc startować w następnych wyborach?

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten wasz starosta to dobry managment. Z porazki zrobil sukces, to american boy, a nie play boy

  OdpowiedzUsuń
 8. Tak się odwraca uwagę od jeszcze większego bagna pana burmistrza głupi ma zawsze szczęście nawinął mu się Śliżewski i wymyślił że dalej na nim pojedzie i będzie miał spokój

  OdpowiedzUsuń
 9. To że taka swinia utrzymuje sie u władzy to zasługa takich ludzi ja Bugaj brzustowicz zaniewska i puczynski - pogratulować

  OdpowiedzUsuń
 10. jestem przekonany że te osoby nie mają wpływu jak długo jeszcze burmistrz będzie przy korycie

  OdpowiedzUsuń

 11. dla tego należy zmienić ordynację wyborczą .
  zmieleni.pl

  OdpowiedzUsuń
 12. http://www.spow.choszczno.bip.net.pl/?c=1066

  OdpowiedzUsuń
 13. Z oświadczenia majątkowego za 2011 wynika,że nasz ubogi starosta potrzebuje pomocy materialnej i medycznej.
  Większość pieniędzy zostawia chyba w solarium i wydaje na cytryny bo diete trzeba trzymać.

  OdpowiedzUsuń
 14. a co wynika z oświadczenia majątkowego burmistrza ..... obraz nędzy i rozpaczy .....a może przykrywka ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Taki sam obraz jak i budżet gminy. Szkoda, że nie można zobaczyć oświadczeń majątkowych ojca burmistrza i matki zastępcy. Z emerytur pobudowali sobie ziemię i pobudowali "dacze" na Golczy.

   Usuń
  2. przykrywka w sensie ukrywka. bo innego wytłumaczenia na to nie ma. to praktykuja wszyscy co skladaja oswiadczenia. dlatego powinna byc rubryka darowizny w formularzu.

   Usuń
  3. Jakie dacze to raczej pałace i to jeszcze budowane na nasz koszt.Zapytajcie ludzi z Golczy jak robotnicy budujący Matejkowy Zakątek zasuwali przy drugim domie WIESŁAWA - ROBERTA. NA Golczy TATA burmistrza co roku stawia kolejny dom. Może buduje WIEŚKOWY ZAKĄTEK. i TO Z EMERYTURY. Pewnie pod wiatraki ma też przygotowane już pola. To dla niego kupić kilka hektarów w wiadomym miejscu ....

   Usuń
 15. A kiedy proszę Pana zobaczymy XXV sesję rady miejskiej? Prosimy o transmisję.

  OdpowiedzUsuń
 16. Wszystkie sesje, uchwały i ścieżki dźwiękowe są -> http://bip.choszczno.pl/dokumenty/8060
  Po co oglądać tych wszystkich przygłupów

  OdpowiedzUsuń
 17. Spin doktor burmistrza Krawiec powoli szykuje się do odlotu z Gminy, ponoć wraca na stare śmieci to jest do wójta Krzęcina aby tam robić promocję. Czyżby tylko Adaś i jego Magda pozostali Robertowi ?  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Promocje w kzecinie ? tam potrzeba kanalizacji a nie promocji.

   Usuń
 18. bieda aż piszczy moze kapelusz postawimy zawsze ktoś coś żuci dziadowi

  OdpowiedzUsuń
 19. Niech mu dołoży na utrzymanie jego przyjaciółka skarbniczka bo przecież potajemnie żyją razem

  OdpowiedzUsuń
 20. Małe sprostowanie.
  Żyją bez żadnej tajemnicy obydwoje. Potajemnie jedynie współżyją

  OdpowiedzUsuń
 21. Co prawda to prawda Elcia dla swojej korzyści i Kasią się podzieli, ale w starostwie to już rywalek nie zniesie. To ona wybrała nową sekretarz, która próbuje chodzić w spódnicy i na obcasach ale jej to wcale nie wychodzi.

  OdpowiedzUsuń
 22. Podobno jest w ciąży i mają sie potajemnie pobrać? Ciekawe co na to radni?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A kto z kim. Bo już nie nadążam z tymi plotami.
   A Ci niby radni(bez), co maja do tego?

   Usuń
 23. Może chodzi o jakieś trójkąty?

  OdpowiedzUsuń
 24. Chodzi o to że Wioleta K. lubi ten sport. Wszyscy to wiedzą.

  OdpowiedzUsuń
 25. Żałosny ten blog i te wasze wypociny

  OdpowiedzUsuń
 26. a czemu tak mówisz , bo piszą ludzie o tobie prawdę. W starostwie zaczyna się dziać jak za komuny:
  - blokada informacji ( z rozkazu wodza a może z jego dwóch hostess (S i S) poblokowano niektóre strony aby ludzie nie mogli dowiedzieć się prawdy o swoich pracodawcach ale jest też mobilny internet na świecie)
  - pieniądze i to niemałe biorą oczywiście najważniejsi( czyli wielka trójca) czasami ktoś z oddziału szarych koszul (BF) za wierną służbę dostanie jakiś kąsek
  - nikt się dla nich nie liczy oprócz ich guru
  - jedna osoba okłamuje drugą osobę wprowadzany jest zamęt publiczny. Jedna mówi A a druga mówi B a za pół godziny zmiana hehehehe
  - osoby ze ścisłego grona klanu są nietykalne, nic nie robią i oczywiście są suto wynagradzane , prawda pani kierowniczko Kasiu ( sztuczny płacz tu nie pomoże )
  - ze Starostwa zrobiły sobie małą firmę architektoniczną,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A kto jest w ciąży: mamba,lusi,złotóweczka czy Wioletka ( ale jeśli Wioletka to która?,radna czy nie?). Trudno, to wszystko ogarnąc,stek bzdur.

   Usuń
 27. jak ja was się brzydzę !

  OdpowiedzUsuń
 28. znaleźli temat zastępczy żeby odwrócić uwagę od trudnych tematów dla władzy w Choszcznie stary numer i nic z tego nie dajcie się manipulować

  OdpowiedzUsuń
 29. Kolorowe lampki przed starostwem to wszystko na co ich stać. Za nasze pieniądze! Pogonić darmozjadów!

  OdpowiedzUsuń
 30. Komentarze świadczą o złym zarządzaniu zarówno gminą jak i powiatem, tylko kto ich wybrał? Społeczeństwo Pełczyc wrzuciło do Choszczna dywersanta? Co z członkami zarządu też wybrani przez mieszkańców Choszczna i okolic. Czas wyciągnąć wnioski przed następnymi wyborami pogonić starych wyjadaczy, władzę oddać młodym, to oni niech kształtują świat dla siebie i swoich dzieci.Blog odwiedziło 144000 osób zobaczcie jaka to ogromna siła, możecie zrobić wszystko co chcecie.Traktory pomogły, Acta ....

  OdpowiedzUsuń
 31. Ten blog odwiedzają ciągle te same osoby. Lubiące intrygi i umierające z zazdrości, że ktoś ma więcej, ktoś jest ładniejszy itp., itd. Żenada.

  OdpowiedzUsuń
 32. Pani przewodnicząca Rady Miejskiej fajna laska jest.

  OdpowiedzUsuń

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty