wtorek, 21 czerwca 2011

IX sesja Rady Miejskiej Choszczna odbędzie się 22 czerwca 2011 r. o godzinie 14:00 w sali narad Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie przy ul. Boh.Warszawy 17.

BIP eBOI ePUAP e-URZĄD Skrzynka podawcza Urząd Miejski w Choszcznie: "Zawiadomienie o IX sesjii Rady Miejskiej w Choszcznie, która odędzie się 22 czerwca 2011 r."
Choszczno, 09.06.2011 r.


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam , że IX sesja Rady Miejskiej Choszczna odbędzie się
22 czerwca 2011 r. o godzinie 14:00 w sali narad Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie przy ul. Boh.Warszawy 17.


Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
- druk 93 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2010,
- druk 95 w sprawie absolutorium
- druk 92 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,
- druk 94 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Choszczno na lata 2011-2023,
- druk 91 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu uchwały Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,
- druk 90 zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
- druk 96 w sprawie skargi na Burmistrza Choszczna.
4. Informacja Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Choszcznie z
działalności gospodarczej za 2010 rok.
5. Informacja z działalności Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w
Choszcznie w roku 2010.
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Szymański

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Archiwum bloga

Dodaj artykuł

Popularne posty