poniedziałek, 18 lutego 2013

cwaniak procesowy ciąg dalszy - socjolog

Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 odmawiające L. Ś. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia [...] czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 836/12 odmówił L. Ś. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, w sprawie z jego skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia [...] czerwca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący podał, że od kilku lat samotnie wychowuje i wspomaga dwoje dzieci, które wymagają jeszcze jego pomocy finansowej oraz opiekuje się swoją matką, która wymaga wsparcia medycznego i ciągłej opieki, z czym związane są zwiększone nakłady finansowe. Wskazał, że po śmierci żony celem uregulowania wszelkich spraw majątkowych zaciągnął kredyt w wysokości 150 tysięcy złotych. Zaciągnięty kredyt na zakup domu nie pozwala mu na dysponowanie środkami finansowymi umożliwiającymi wnioskodawcy zatrudnienie adwokata. Oświadczył również, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z 87-letnią matką, 28-letnią córką oraz 26-letnim synem. Posiada dom o powierzchni 192 m2 wraz z przydomową 14 arową działką, garażem oraz mieszkanie o powierzchni 75 m2. Osoby prowadzące wraz z nim gospodarstwo domowe nie posiadają majątków odrębnych. Skarżący nie posiada żadnych środków pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Źródłem utrzymania rodziny jest miesięczny dochód w kwocie 12.100 zł osiągany przez skarżącego z tytułu umowy o pracę, emerytura matki skarżącego w kwocie 1.281 zł, kwota 3.935 zł uzyskiwana przez córkę skarżącego z tytułu umowy o pracę oraz kwota 1.500 zł otrzymywana przez syna skarżącego również z tytułu umowy o pracę.
Uwzględniając powyższe okoliczności Sąd – powołując się na art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) - stwierdził, że nie można wnioskodawcy zaliczyć do osób, których środki do życia są ograniczone. Sąd nie stwierdził, by poniesienie przez skarżącego wydatku polegającego na uzyskaniu pomocy profesjonalnego pełnomocnika wiązałoby się z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu rodziny. Wskazuje na to dochód czteroosobowej rodziny kształtujący się na poziomie 18.816 zł miesięcznie, czyli 4.704 zł na osobę, a także posiadany przez niego majątek – dom i mieszkanie. Odnosząc się do kosztów skarżącego związanych z ponoszeniem przez niego rat kredytów Sąd wskazał, że zaciąganie przez stronę zobowiązań jest indywidualną sprawą strony i nie może skutkować przerzuceniem na Skarb Państwa ciężaru ponoszenia kosztów powstałych z tytułu prowadzonych przez nią postępowań sądowych.

W zażaleniu na powyższe postanowienie L. Ś. zarzucił naruszenie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez uznanie przez Sąd, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające ustanowienie adwokata z urzędu. Wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata skarżący podkreślił, że jest wdowcem i sam wychowuje dwoje dzieci. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego jest dla niego bardzo ważna. Utrata mandatu może wiązać się w przyszłości również z utratą pracy w Starostwie Powiatowym. On sam nie jest osobą młodą, która mogłaby łatwo znaleźć pracę. Stres związany z obawą o swoją przyszłość powoduje, iż nie jest w stanie sam sprawnie poprowadzić sprawy przed sądem.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 245 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (art. 245 § 3).

Jak wynika z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Przyznanie zaś prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Sąd pierwszej instancji, oceniając przedstawioną przez skarżącego jego sytuację majątkową, rodzinną i możliwości płatnicze, prawidłowo przyjął, że skarżący nie spełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skutkującej przyznaniem prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. ustanowienia adwokata z urzędu. Należy podzielić stanowisko Sądu pierwszej instancji, że poniesienie przez wnioskodawcę kosztów ustanowienia pełnomocnika nie spowoduje uszczerbku w jego koniecznym utrzymaniu. Argumentacja zaś przedstawiona w zażaleniu, odnosząca się do stanu emocjonalnego w jakim znajduje się skarżący, który uniemożliwia mu sprawne prowadzenie własnej sprawy przed sądem, nie mogła skutkować uwzględnieniem zażalenia. Dokonując oceny, czy sytuacja wnioskodawcy uprawnia go do uzyskania prawa pomocy, Sąd bada przesłanki określone w art. 246 § 1 p.p.s.a., te zaś – jak wskazano powyżej – zostały przez Sąd prawidłowo ocenione.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.
Starosta nadal kompromituje społeczność powiatową,przecież wynajął już pełnomocnika,żeby napisać zażalenie do NSA i ta bieda na to pozwoliła,ledwie z dochdu miesięcznego wynoszącego ponad 4.700,00 zł.Starosta składając ślubowanie zobowiązywał do przestrzegania prawa ,a zatem dawania przykładu dla innych mieszkańców naszego powiatu.Tutaj mamy z typowym cwaniactwem w najgorszym wydaniu,gdzie sprawowany urząd nie pozwala na takie działanie ,jedyną motywacją jest tyko forsa a nie jakieś powołanie do służby mieszkańcom powiatu. Jedyną ideą jest tylko branie kasy,ten sam cel przświeca Paniom Lusi i Elusi ,jaki Pan taki kram.Jestem podziw ,że osoby w postaci radnych odbierają jakiekolwiek nagrody?.

92 komentarze:

 1. Wygląda na to że ten Pan jest po prostu przyspawany do stołka.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ta mafia powiatowa się łatwo nie podda,za dużo ścierwa w naszym powiecie i to głęboko zakorzenionego....

   Usuń
  2. Premie płaci swoim klakierom to go trzymają. Ta banda radnych co popiera przestępce na stanowisku starosty to jakaś patologia.

   Usuń
  3. to jest nie do pojecia ze takie swinie sa przy korycie w naszym miescie

   Usuń
  4. To Gnida. Ten człowiek nie ma żadnych zasad moralnych. Jest padalcem żyjącym z naszych pieniędzy - ale już niedługo. Jak odciagną go od koryta to nie bedzie miał z czego płacić i trzeba będzie dom i mieszkanie sprzedać. A potem udać się na poszukiwanie pracy w Aldim albo Biedronce. No co za menda noooooo

   Usuń
  5. Pieprzone kolesiostwo. Tacy z plecami myślą, że im wszystko wolno

   Usuń
  6. Śliżewski to kochający siebie,egoista pozbawiony jakichkolwiek zahamowań moralnych .

   Usuń
 2. Oto jak wygląda pazerność powiatowej klasy politycznej i jak to się ma do sprawiedliwości społecznej. Najgorsze, że wśród radnych powiatu panuje zgodna solidarność na takie zachowania.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jaka zachłanna menda z tego starosty.

  OdpowiedzUsuń
 4. Prezydent Polski Ludowej pan Komor-Komorowski ponoć przyznaje swoim "gnom" co kwartał premie za szczególne osiągnięcia. Miewam,że przykład idzie z góry .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Człowieku już dawno nie ma Polski Ludowej- jest Rzeczpospolita Polska. Jak się coś pisze na blogach to takie rzeczy trzeba wiedzieć, Jesteś bardzo niedouczony.

   Usuń
  2. Człowieku,jeśli Ty nie widzisz Polski Ludowej to jesteś ślepy i brak u Ciebie samodzielnego myślenia.Chyba syneklub córunia komunisty jesteś,wrrrrrr

   Usuń
 5. Stres związany z obawą o swoją przyszłość powoduje, iż nie jest w stanie sam sprawnie poprowadzić sprawy przed sądem. Ja pierdole jaka masakra !!!. To jest błazenada jakaś. Ten idiota tak boi się o własną przyszłość, że daje wszystkim się dymać bez mydła we wszystkie dziury. Dlatego rozdaje stanowiska i nie swoje pieniądze na lewo i prawo.

  OdpowiedzUsuń
 6. Stres związany z obawą o swoją przyszłość powoduje, iż nie jest w stanie sam sprawnie poprowadzić sprawy przed sądem. Czy ten hipokryta w tym stanie emocjonalnym jest w stanie sprawnie zarządzać sprawami powiatu?????
  Utrata pracy?- nie martwił się ten ubogi jak wywalał ludzi ze szkół, z powatowego urzedu pracy ,ze starostwa.
  Nikt nie kazał jechać samochodem służbowym po pijaku?
  Sprzataczki nie miały emerytury a ubogi ma emeryturę nauczycielską. Kupił sobie dom za nasze publiczne pieniądze, i jeszcze skamle.Jedynym jego osiągnięciem to totalna kompromitacja powiatu choszczenskiego na cały kraj. Za taka błazenadę i wyłudzanie pieniędzy winna jest rada powiatu.NajwyZszy czas zokończyć ten cyrk!!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 7. TEN CO WYPISUJE POWYŻSZE I PONIŻSZE INFORMACJE JEST NIEŹLE ZORIENTOWANY BĄDŹ DOBORZE POINFORMOWANY( TAJNE PRZEZ POUFNE)W SPRAWACH POWIATU, GMINY A PRZEDE WSZYSTKIM O PANU L.Ś.
  MOŻE TA OSOBA SAMA CHCE ZASTĄPIĆ PANA L.Ś. NA STANOWISKU STAROSTY WIĘC MOCNO SIĘ STARA ŻEBY WEJŚĆ Z BUTAMI W CUDZE PODWÓRKO.
  TAK TO JUŻ JEST, ŻE WSZYSTKICH INTERESUJE TO CO NIE POWINNO. NIE WIDZĄ WŁASNEGO PODWÓRKA TYLKO CUDZE- Z POD LATARNIĄ NAJCIEMNIEJ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten wpis ludka ze starostwa świadczy o braku rozeznania rzeczywistości,życie publczne jest jawne przynajmniej w Brukseli,a tym bardziej forsa publiczna oraz wyskość wynagrodzenia nieudaczników i miernot.W Sejmie nagrody zostały spożytkowane na cele publicze a tu jak grochem o ściane Lusi i Elusi głuche jak pień.W porzednim ustroju to wszystko było tajne nierozgarnięty ludku.

   Usuń
  2. Może ten ludek jest zorientowany na nagrody albo obciąga ubogiemu w między czasie ?????

   Usuń
  3. Ostatnio głos Pani skarbnik taki dziwny, jak by coś w gardle często miała.

   Usuń
  4. Stawiam na Panią B.Z z rady

   Usuń
  5. Pani skarbnik jakby mogła to by non stop przebywała ze starostą, przecież dla niego się rozwiodła i teraz tylko czeka nam jego ruch.Wszędzie razem wyjeżdżają. Ciekawe kiedy ślub???

   Usuń
  6. Motała,motała i wymotała, Trzeba ja wywieść na taczce ze starostwa, tak jak Jagnę z Chłopów. Zrobić porządek jak z Gackiem. Za dwie , trzy godziny bycia w starostwie otrzymywać takie nagrody!!!!! Ale okazuje się, że można.!

   Usuń
  7. Bieda i bezrobocie w powiecie, na nic pieniędzy nie ma a oni nagrody sobie przyznają, samochody kupują, remonty robią, pytanie za co?????????????????????

   Usuń
  8. Pani Radna Zaniewska przestań tyle gadać tylko złóż wniosek o rozwiązanie Rady Powiatu, dosyć nas kompromitujecie.

   Usuń
 8. Podwórko gminy i powiatu to nasze wspólne podwórko. Szkoda, że po wyborach pasibrzuchy o tym zapominają

  OdpowiedzUsuń
 9. jaki wpis takie komentarze. Poziom poniżej krytyki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ktoś tu podważa wyrok sądu? Bo wpisem jest wyrok! Bardzo rzeczowy zresztą.

   Usuń
 10. A ja szanuje starostę, uważam że ma prawo sie bronić. Nic strasznego niezrobił żeby musiał sie teraz wieszać i bić w piersi do końca życia. Na siebie patrzcie i wtedy osądzajcie innych

  OdpowiedzUsuń
 11. Ja też uważam że jest wporzo, kiedyś mnie uczył i robił to z pasją. Myślę że bardzo się nie zmienił.
  Zaglądam niekiedy tutaj i widzę że dalej szambo. O czym wy tutaj piszecie? Jak hieny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. NIe wchodzić nie czytać

   Usuń
  2. Właśnie sp.... Hieny to wy -biedak z 4000zl na miesiąc

   Usuń
 12. Hieny są wszędzie zwłaszcza gdy pchają się do koryta, robią to za wszelką cenę. W gminie i w powiecie. tutaj mogą sobie poszczekać i tak ich nikt nie słucha. Lubię to forum zwłaszcza tych co tak przebieraja nóżkami, grożą paluszkami i mówią nu, nu. Czekaja aż przyjdzie ich kolej, chcieliby żeby to było już.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie !!! . Czekajcie na swoją kolej. Dajcie się nam nażreć

   Usuń
  2. Zryj i sie dław ludzką krzywdą nierobie

   Usuń
 13. Też mnie kiedyś uczył ale władza go zdemoralizowała. Odkąd został Starostą woda sodowa uderzyła mu do głowy i widzi tylko czubek własnego nosa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nieprawda! Ma kontakt z wieloma osobami z Lubiany i Boguszyn. Jeżeli może to nam pomaga.

   Usuń
  2. Przydupasom w powiecie też może i też pomaga

   Usuń
  3. Boguszyny i Lubiana no to jest coś! No bo Taka z Chłopowa tego nie może powiedzieć, ona ma zupełnie inne zdanie. Tak jest jak starosta jest totalnym leniem. Kto nadzoruje dyr.hawryluka-no chyba nikt.Mieszkańcy Chloppowa nie głosują na Sledzia - a wy tak !!Taki stan rzeczy p. Pitera nazwalaby KORUPCJA POLITYCZNA!!!W tym cala tajemnica.

   Usuń
 14. Hi ha, hin ha, hi ha,. z pasją to on trzyma się stołka!!! Tak tan Swiat samorządowy jest zbudowany że niby za takie nic składa się dymisję. Nie ma co się dziwić drogi uczniu takiego nauczyciela.Kto miał Cie tego nauczyć!Aby złożyć dymisję to trzeba mieć coś takiego jak honor! Jak widać nie cenisz takich rzeczy,
  bo mamonę i cwaniactwo cenisz wyżej tak jak twój nauczyciel !!!.

  OdpowiedzUsuń
 15. W powiecie przynajmniej jest porzadek, trudno tak powiedzieć o gminie. Szkoda tylko że starosta pozatrudniał jakieś "durno-mądre" baby typu Łausz i Żeźniewska, które za darmo biorą pieniądze. A poza tym jest ok.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak to po co? Teraz kurwa MY !!! nie znacie tej zasady obowiązującej jak ktoś musi nadstawiać dupy, żeby utrzymać się u żłoba.
   Kurestwo polityczne dopiero kwitnie w naszym powiecie, szczególnie że Śledź ma nóż na szyi. Zobaczycie niedługo jakie konfiguracje polityczne powstaną.

   Usuń
  2. Dobra taktyka wpuszczenie większej liczby prostytutek do powiatowego burdelu. Następne kandydatki proszę nie idźcie tą drogą , bo ona jest donikąd.

   Usuń
 16. Śliżewskiego szanuję bo on szanuje innych ludzi. A ta hołota co ujada nic innego nie potrafi robić tylko pomawiać i szkalować.

  OdpowiedzUsuń
 17. Prawda. Ten blog jest dla ośób typu Adamczyk, Kaszak i Gacek. Fałszywych i sprzedajnych.

  OdpowiedzUsuń
 18. Zgadza się. Gacek dla mamony w dupę każdemu wejdzie. Prymitywny karierowicz który nic nie potrafi tylko dupę obrabiać innym. Nawet Adamczykowi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. gacek jest w ogole pomylka w tym miescie. Dupas przylepas, kto go bierze sam sie osmiesza.

   Usuń
 19. Jakiś "prawnik" z dużą dupą ten wątek prowadzi. Nieźle jak na amatorów w tym blogu. No i ma zacięcie i parcie na stolec.
  A koryto tylko jedne.

  OdpowiedzUsuń
 20. Mój tata w du..e ma wasze komentarze, a nawet ma z tego niezłą polewę

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wraz z komentarzami w dupie też ma społeczeństwo. Czuć ten smrodek niestety

   Usuń
  2. A my niestety mamy też w dupie twojego tatę i też mamy z niego polewe zwłaszcza jak się upokaża przed sądem i gra biedaka. Nie wiem czy ci pasuje że wszyscy znają wysokość twoich zarobków (kwota 3.935 zł uzyskiwana przez córkę skarżącego z tytułu umowy o pracę. No cóż jest Wam łyso a przecież publicznie nikt z was sie do tego nie przyzna. Najlepiej skwitować że coś sie ma w dupie...A skoro tu byłaś, czytałaś i jeszcze napisałaś ewidentnie cie to nie oblatuje. Wy musicie żyć wytykani palcami, a my mamy to wszystko gdzieś..

   Usuń
  3. Drogie dziecko, nikt nie ma watpliwości ze to prawda

   Usuń
 21. Kiedy ten opalony pozer pizdus plastus w dupe jebany oszczędzi nam wstydu na całą Polskę ?

  OdpowiedzUsuń
 22. W Choszcznie Śledzia to już chyba każdy zapina jak się tak boi że prace straci haha. Śledziu nie obawiaj się o swoją przyszłość. Jedz do rajchu dupsko sprzedawać !!!

  OdpowiedzUsuń
 23. skarżący podał że od wielu lat samotnie wychowuje i wspomaga dwoje dzieci. które wymagają jeszcze jego pomocy finansowej !!! Jedno 26 lat drugie 24 lat.Po powyższym wpisie wydaje się że z tym wychowaniem i wspomaganiem to jest jeszcze sporo do nadrobienia,Tak jak TATA jego dziecko szanuje ludzi. To jak Was można szanować.????Można mieć taki podły charakter ale nie można pełnić funkcji publicznej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. prawie 4000 córcia zarabia i trzeba jej finansowo pomagać? to jakiś nieudacznik jak za tyle wyżyć nie może

   Usuń
 24. Szanowna Pani powiat to nie tylko dwie miejscowości ale 6 gmin ,u Pani brak obiekywizmu ma pani posadę w starostwie ,stąd bielmo na oczach.Kierowca też z tych stron jaka dobroć naszym kosztem ,by dupę starosty dowodzić.Na szacunek to należy sobie zapracować własną pracą a nie frajerstwem,oszustwem i cwaniactwem bo to droga donikąd,można raz,dwa razy omamić wyborców bo więcej się nie da.

  OdpowiedzUsuń
 25. Opowiadając piszącemu ,że radni nie byli nagradzani przez opalonego starostę ,to odsyłam do zdjęć z imprezy gali przedsiębiorczości i 700 lecia Drawna mam nayśli radną M BUCHAJCZYK nagrodzoną dwukrotnie i radnego Jana Kużminskiego. Jaki poziom radnych takie nagrody ,Pani Małgoniu gdzie podziały się ideały Samobrony ,krótką ma Pani pamięć ,cóż tam ideały koryto ważniejsze .

  OdpowiedzUsuń
 26. Śliżewski nie jest żadnym cwaniakiem do żenujący klaun

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trudno nie być klaunem jak się ma taki cyrk

   Usuń
 27. Ludzie weźcie się do pracy, a nie wypisujecie co wam przyjdzie do głowy, albo zalega wam w pamięci.
  Pilnujcie swojego podwórka, i placu zabaw.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ChosZczno jest naszym podworkiem, tylko ze z blaznem na czele

   Usuń
 28. kuźwa co za burdel... Jakie buractwo rządzi powiatem...

  OdpowiedzUsuń
 29. nie tylko powiatem, a Adamczyk to co- też tylko grabi do siebie

  OdpowiedzUsuń
 30. Leslaw jestes gorszy od dziwki!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja sądzę, że jest lepszy. Dziwka by nie wytrzymała takiego burdelu.............

   Usuń
 31. ha,ha,ha to się dopiero dzieje. Chyba ktoś bardzo chce być na jego miejscu, że tak mu smaruje d....

  OdpowiedzUsuń
 32. Panie Tadeuszu w tej oborze trzeba zrobić porządek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kpisz czy o drogę pytasz. Przecież ten Pan jest współautorem tej tragifarsy, jako wice akceptuje ten bulwersujący stan rzeczy, Myślisz że za darmo?? Przecież bierze się wynagrodzenie za nic i pobiera się emaryture.! Jak do tej pory 0 aktywności.Bo i po co? Kasa, kasa leci. Problemy powiatu kogo to obchodzi ?????

   Usuń
 33. Państwo Radni jak to mozna tolerowac takiego chama, przecież ten człowiek tylko swoje kieszenie napycha i nic wiecej.

  OdpowiedzUsuń
 34. A przy okazji Państwo Radni napychają swoje kieszenie, załatwiając swoje sprawy

  OdpowiedzUsuń
 35. Ten blog powinien w nazwie mieć "pudelek" albo "fakt" - sama wiarygodne informacje a jakie inteligentne wypowiedzi...

  OdpowiedzUsuń
 36. Zwykły skurwiel. Jakim cudem taka szmata ciągle jest przy korycie? Nieźle musi komuś dupe lizac.

  OdpowiedzUsuń
 37. Nasz Powiat prezentuje poziom niższy od dna. Wstyd Pani Zaniewska, Brzustowicz i inni.

  OdpowiedzUsuń
 38. Ale was skręca że powiat doskonale sobie radzi. Ci co tu piszą mieli i mają wielką ochotę na sprawowanie władzy w powiecie. No niestety na was nawet trudno patrzeć. Zajmijcie się zadłużoną gminą. Wspomóżcie podupadłego burmistrza. W mieście gdzie nie spojrzeć to kupa śmieci, brud, nie odśnieżone chodniki, dziury w chodnikach. Ulica Jagiełły przypomina krajobraz księżycowy. Tak drodzy frustraci to są prawdziwe problemy. Brak uchwały dotyczącej śmieci. Ludzie czekają jakie będą ceny za wywóz śmieci czy po 16 zł od osoby zamieszkującej? Bo trzeba zakleić dziury ale w budżecie gminy? itd. Pozdrawiam was drodzy frustraci!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. w pOWIECIE JEST TAK DOBRZE !!!!bIIL TEGO NIE pRZEEBIJE!!! wYBORCY Z GMINY pElCZYC NIE MACIE LEPSZYHC SWOICH REPREZANTATOW !!! NAPEWNO>? TYLKO ROZUMNI LUDZIE W TAKIE BAGNO NIE CHCA WCHODZIC!!!!!

   Usuń
 39. Panie Stefanie Szemlij jest Pan poważnym człowiekiem. My wybierając Pana mieliśmy nadzieję że Pan będzie myślał o mieszkańcach. A Pan co robi? Pan wspiera wiatraki,nie robi Pan nic aby w nasze miasto było czyste, aby ludzie w oświacie zarabiali godnie! I to Pan stary oświatowiec. Szymański to nie dla Pana kolega niech Pan zostanie z ludźmi inteligentnymi, którzy Panu zaufali, którzy resztkami sił jeszcze na Pana liczą!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie zgadzajcie się ludzie na te szkodliwe wiatraki a na tym wszystkim zarobi tylko Enea. Czyli "państwo" czyt.bracia Nahorscy a nie prywatni inwestorzy.

   Usuń
 40. Panie Stefanie przyznaję racje przedmówcy. Kiedyś uczył mnie Pan w szkole. bardzo Pana szanuję. I nie mogę pogodzić się z tym do jakiego poziomu Pan się zniż. Pan nas uczył czegoś zupełnie innego. Zachęcając do analizy tego co się działo na przestrzeni wieków wskazywał Pan na dobro i na zło. Wskazywał nam Pan pozytywnych bohaterów. Zachecał nas Pan do naśladowania. Pytam a co Pan teraz robi? Niech Pan się zastanowi. Wprawdzie to ostatni moment, który można wykorzystać, a nawet trzeba.

  OdpowiedzUsuń
 41. Ja pierdole tego gościa powinni odpalić w trybie natychmiastowym za oficjalne sprzedawanie stanowisk. Żeby być tak przyspawanym do koryta. Starosta powinien żreć tynk w celi a nie robić z siebie idote za nasze pieniądze.Rzygać mi sie chce jak to czytam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale kultura z pana bije. Po prostu pełen profesjonalizm. Może byś poszedł do szkoły i nabrał ogłady, albo poczytał mądre książki ( od razu słownik by się Tobie poprawił)

   Usuń
  2. To nie czytaj......

   Usuń
 42. Przecież cała ta powyższa rewolucja, to nic innego jak odwrócenie UWAGI OD TEGO CO ROBI ADAMCZYK

  OdpowiedzUsuń
 43. Po ostatniej tragifarsie z poslanka pis podczas obrad rady miejskiej sugeruje Panu Adamczykowi wzięcie pod lupe radnych elektrykow. Czy nowy uklad sil w gminie nie wiaze sie z jakas propozycja korupcyjna ze strony przedstawicieli panstwowego monopolisty na rynku dostaw energii firmy eneasa?. Trzeba sprawdzic czy nie doszlo do nadużycia uprawnień radnego poprzez nielegalny lobbing na rzecz monopolisty energetycznego oraz przeforsowanie uchwaly zakazującej wprowadzania energi odnawialnej w naszej gminie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. myśleli myśleli i wymyślili trwało to trochę od grudnia do lutego, nic z tego ,nikt już nie odwróci uwagi od tego że Adamczyk jest dociśnięty przez kolegów z województwa i nie patrząc na nic musi doprowadzić do zrealizowania misternie przygotowanego planu postawienia farmy wiatrowej ,Adamczyk skończ z tą farsą precz z łapami od naszej gminy dosyć tych szkód i twojej indolencji

   Usuń
  2. Zgadza się tylko tą lupą powinien być Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Prokuratura a stosowne doniesienie powinni złożyć potencjalni prywatni inwestorzy albo Pani przewodnicząca Rady Miejskiej. Już była podobna sprawa z pocztą polską.

   Usuń
 44. Spokojnie mieszkańcy Powiatu, już pracujemy nad tymi panami L.Ś. i K.B. To są ich ostatnie swawole za wasze pieniądze.

  OdpowiedzUsuń
 45. Droga osobo może to są Twoje ostatnie swawole. Widać, że jesteś tu wynajęty do podjudzania społeczeństwa

  OdpowiedzUsuń
 46. Kiedy?? Pytam się kiedy?? Państwo Radni ja mam dość tego, co się w tym mieście dzieje. Takie menty bawią się wyśmienicie za nasze pieniądze. Ktoś powinien się zająć tymi śmieciami i pokazać im gdzie jest ich miejsce.

  OdpowiedzUsuń
 47. Wołanie do radnych i robienie im jakis wyzutów uważam za śmieszne.Przecież to bydło które chce się nażreć i żyć sobie bezpiecznie za plecami przestępcy

  OdpowiedzUsuń
 48. To co się dzieje w naszym powiecie to chamstwo, bezczelność i arogancja.

  OdpowiedzUsuń
 49. Nie wierzę, kurwa, nie wierzę... Że takie szmaty są opłacane z moich podatków.... Ja też poproszę 10 tysi na miesiąc za bycie najebanym. LuDZIE, CZY NAPRAWDĘ NIKT NIE WIDZI, KOGOŚMY NIECHCĄCY DO WŁADZY DOPUŚCILI??!!??

  OdpowiedzUsuń
 50. W gminie jeszcze nie złapali:) Ma się farta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ten głupi Pomidor też ciągle jeździ i jeździł po pijaku. Ale może i na niego przyjdzie pora. Nie zawsze i nie wszyscy dadzą się przekupić za spowodowanie wypadku jak już nie raz było. Prawda panie burmistrzu?

   Usuń

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty