piątek, 6 marca 2015

gmina powiat CHOSZCZNO przegląd tygodnia 24 luty – 6 marzec

 gmina powiat CHOSZCZNO przegląd tygodnia 24 luty – 6 marzec


01.03.2015
ZAMĘCIN. W piątek wieczorem ochotnicy z Zamęcina podsumowali miniony rok. Nowy wóz bojowy, 32-krotny udział w akcjach oraz pomysł budowy nowej remizy, to główne tematy zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w miejscowej świetlicy.


27 lutego 2015
Do zadań rady społecznej należy m.in. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach o udzielenie zamówień publicznych na świadczenia zdrowotne, zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego opinii związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności. Zadania Rady to także wnioski i opinie w sprawach finansowych zakładu. Podczas wczorajszego posiedzenia dyrektor SP ZOZ Janina Kmetyk przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań za rok 2014 jak również plan rzeczowo-finansowy na rok 2015. W posiedzeniach rady uczestniczyli także przedstawiciele organizacji związkowych oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych

25 lutego 2015
W skład nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Choszcznie weszli: Robert Adamczyk – Burmistrz Choszczna, Andrzej Chmielewski - Burmistrz Drawna, Mirosław Kluk - Burmistrz Pełczyc, Adamkiewicz Mariusz – Północna Izba Gospodarcza w Choszcznie, Adamowicz Marek - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność” Zarząd Pomorza Zachodniego, Barna Stanisław NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych Rada Krajowa NSZZ RI ,,Solidarność”, Buchajczyk Małgorzata - Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie,Czapiewski Kazimierz- Business Center Club, Loża Szczecińska BCC, Grabarczyk Teresa - Forum Związków Zawodowych Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki, Karbowy Andrzej - Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Korpowska Anna - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada Województwa Zachodniopomorskiego, Nykiel Eugeniusz - Związek Rzemiosła Polskiego Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie, Sobeyko-Bejnarowicz Justyna - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Członkom Rady starosta Adam Andriaszkiewicz wręczył nominacje. W posiedzeniu Rady uczestniczyli również wicestarosta Wioletta Kaszak, dyrektor PUP Waldemar Rączkiewicz oraz zastępca dyrektora PUP Marek SzczepanikPrzewodniczącym Rady wybrany został Kazimierz Czapiewski, wiceprzewodniczącym Eugeniusz Nykiel.
Działania Rady to m.in. inspirowanie przedsięwzięć do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, wydawanie opinii zakresie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego w powiecie, opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, proponowanych przez starostę zmian programów specjalnych oraz celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentować może każdy ID pozostaje tylko dla wiedzy Google Co.

Dodaj artykuł

Popularne posty